Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Oddelki

Jedro našega dela temelji na ohranjanju dediščine, ki jo s svojimi posegi kar se da najmanj spreminjamo.

Pri svojem delu z dediščino smo zavezani etičnemu kodeksu, sprejetem v mednarodni konservatorsko restavratorski stroki. Jedro našega dela temelji na ohranjanju dediščine, ki jo s svojimi posegi kar se da najmanj spreminjamo. Vsak poseg v dediščino lahko spremeni njeno likovno ali tehnološko zasnovo, vsaka neprimerna raba tehnologije ali materiala lahko pospeši njen propad in vsak nepremišljen poseg lahko uniči vrednote, ki nam jih dediščina posreduje. 

Konservatorsko-restavratorski posegi morajo biti zato vodeni premišljeno, vsi postopki dokumentirani, vse naše delo pa zavezano principom:

  • ohranjanju avtentičnosti v obliki, gradivih in tehnologiji izvedbe,
  • poseganju samo tam, kjer je to potrebno za zaustavitev propada (minimalna intervencija),
  • uporabi povratnih postopkov (reverzibilnosti) ter
  • uporabi združljivih materialov (kompatibilnosti).
  •  

 

 

Oddelek za projektiranje

Skrb za konservatorsko-restavratorske posege, ki jih zahteva ohranjanje stavbne dediščine, je osnovno poslanstvo Oddelka za projektiranje. Glavnina našega dela temelji na izdelavi konservatorskih načrtov in projektne dokumentacije (PGD, PZI), na podlagi katerih, v sodelovanju z vsemi oddelki Restavratorskega centra, območnimi enotami ZVKDS ter s strokovnjaki drugih specifičnih področij, načrtujemo posege v stavbno dediščino.

IRENA POTOČNIK, vodja 
konservatorska svetovalka
Telefon: 01/234 31 25
E-pošta: irena.potocnik@zvkds.si

Oddelek za naravoslovne raziskave

Naravoslovni oddelek izvaja preliminarne naravoslovne analize na predmetih kulturne dediščine. Naše naloge so identifikacija materialov, analiza njihovih sprememb, ugotavljanje pristnosti in prvotnega izgleda predmetov ter analiziranje vplivov predhodnih konservatorskh in restavratorskih posegov na kulturno dediščino. Pri svojem delu uporabljamo različne metode, tako neinvazivne, kot tudi take, ki zahtevajo odvzem (mikro)vzorcev.

dr. KATJA KAVKLER, vodja
Telefon: 01/234 31 68
E-pošta:katja.kavkler@zvkds.si

Oddelek za štafelajno slikarstvo

Delo oddelka za štafelajno slikarstvo je reševanje premične likovne dediščine na platnu in občasno na drugih nosilcih (karton, kovina, les). To je obsežen del slovenske umetnostne dediščine, ki se hrani v samostanih, cerkvah, muzejih, državnih ustanovah ter pri ostalih lastnikih. 

mag. BARBKA GOSAR HIRCI, vodja
Telefon: 01/234 31 36
E-pošta:barbka.hirci@zvkds.si

Oddelek za stensko slikarstvo in mozaike

Osnovna dejavnost oddelka je ohranjanje in prezentacija stenskih poslikav in mozaikov, ki so praviloma vezane na slovensko arhitekturno ali arheološko dediščino. 

dr. AJDA MLADENOVIĆ, vodja

Telefon: 01/234 31 71,

E-pošta: ajda.mladenovic@zvkds.si

Oddelek za les

Lesena polihromirana plastika obsega velik del slovenske dediščine, saj v to skupino spadajo oltarji, prižnice, posamezni kipi, poslikani leseni stropi ter lesena stavbna oprema sakralne in profane arhitekturne dediščine. Razkošne površinske obdelave s polihromacijami, pozlatami, posrebritvami itd. pod plastmi kredne podloge skrivajo zelo občutljiv nosilec – les. Konservatorji-restavratorji na leseni plastiki se ukvarjamo s široko problematiko raznolikih materialov in pojavov, ko odkrivamo vzroke za njeno propadanje ter odpravljamo škodljive dejavnike. 

mag. NUŠKA DOLENC KAMBIČ, vodja 
Telefon: 01/234 31 48
E-pošta:nusa.dolenc@zvkds.si

Oddelek za kamen in štukaturo

Osnovna dejavnost Oddelka je priprava programov in projektov za ohranjanje kamnite dediščine in štukatur ter izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov na njih. S pomočjo naravoslovnega oddelka in zunanjih sodelavcev identificiramo materiale ter ugotavljamo vzroke nastanka in vrste poškodb na spomeniku ter šele na podlagi tega za vsak spomenik posebej izdelamo najprimernejši način demontaže in montaže, metod odstranjevanja drugotnih tvorb na površinah, metod odpravljanja poškodb in končne zaščite spomenika. Na Oddelku izvajamo izobraževanje za kamnoseke - restavratorske sodelavce, organiziramo delavnice ter predstavitve sodobnih materialov in restavratorskih metod. 

mag. NINA ŽBONA, vodja 
Telefon: 01/234 31 42
E-pošta:nina.zbona@zvkds.si

Oddelek za kovino, keramiko in druge materiale

Osnovna dejavnost Oddelka je konserviranje in restavriranje kovinskih ter keramičnih predmetov (porcelanastega posodja, keramičnih vaz, srebrnine, zlatega nakita itd.). Delo na Oddelku je projektno organizirano, skladno s potrebami pa pri izvajanju nalog v okviru Restavratorskega centra sodelujejo strokovnjaki z drugih oddelkov ter zunanji sodelavci. 

Oddelek za dokumentacijo in knjižnica

Oddelek za dokumentacijo zbira, obdeluje in hrani dokumentacijo o konservatorsko - restavratorskih posegih ter posreduje podatke in vire informacij o njih. Dokumentacija obsega fototeko, planoteko, hemeroteko, arhiv poročil in elaboratov o posegih na dediščini, ter 3D modele  pomembnejših likovnih del, ki so bili v preteklosti predmet konservatorsko - restavratorskih posegov.

Knjižnica hrani fond knjig z umetnostnozgodovinsko tematiko, ter strokovno literaturo s področja konserviranja in restavriranja.

dr. ROK HAFNER, vodja
Telefon: 01/234 31 16
E-pošta: rok.hafner@zvkds.si

Oddelek za splošne zadeve

Oddelek za splošne zadeve sestavljajo tajništvo, finančno analitska služba, skladišče in tehnična ekipa. Oddelek nudi podporo strokovnim oddelkom, z namenom, da bi bila predpriprava za strokovne dele izvedbe opravljena hitro, natančno in v koordinaciji s konservatorji-restavratorji.

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE