Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Zaključna konferenca projekta Claustra+

Skupaj ohranjamo bogato dediščino rimskih obrambnih sistemov

V Hiši Evropske unije v Ljubljani je v torek, 17. 12. 2019, potekala zaključna konferenca projekta CLAUSTRA+. Na konferenci z naslovom Non plus ultra! Claustra Alpium Iuliarum in drugi rimski obrambni sistemi so nam strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške, Nemčije, Nizozemske in Anglije predstavili bogato dediščino rimskih obrambnih sistemov ter njihov potencial za turistični razvoj. Dogodka se je udeležilo 112 navdušenih udeležencev.Navzoče je najprej pozdravil gostitelj dogodka Janez Kromar, v. d. direktorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je vodilni partner projekta Claustra+. Slavnostna govornika na dogodku sta bila tudi Dimitrij Pur, vodja Organa upravljanja na Službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ter Eva Štraus Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. »Programi čezmejnega sodelovanja so namenjeni reševanju skupnih izzivov, ki presegajo državne meje, kjer smo lahko učinkoviti le, če sodelujemo,« je poudaril Dimitrij Pur, vodja Organa upravljana (SVRK). »Projekt CLAUSTRA+ dokazuje, da se sodelovanje v praksi obrestuje in da je izkoriščenje skupnih potencialov, ki presegajo državne meje, učinkovito le, če sodelujemo. Eden od skupnih potencialov, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško (od Reke do Posočja) je poznorimski notranji obrambni sistem Claustra Alpium Iuliarum, ki je varoval prehode do osrčja rimskega imperija. Projekt dokazuje, da bomo bogato kulturno dediščino obmejnega prostora ohranili in promovirali le, če bomo to naredili skupaj med sosedi. Tudi skupni turistični produkti bodo zanimivejši za obiskovalce, saj razdrobljena, omejena in nepovezana turistična ponudba ni privlačna. Program sodelovanja Slovenija – Hrvaška sodi med najuspešnejše na ravni EU, to pa brez iskrene želje po sodelovanju več kot 230 sodelujočih hrvaških in slovenskih partnerjev ne bi bilo mogoče,« je še povedal. Državna sekretarka Eva Štraus Podlogar je izpostavila, da »so partnerji tega izjemnega projekta so dokazali, da ponekod skrite, ponekod tudi skromne ostaline nekoč veličastnega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum lahko predstavljajo privlačno destinacijo za domače in tuje obiskovalce.«Prvi del konference je bil namenjen predstavitvi rezultatov projekta CLAUSTRA+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum). Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška in se bo 31. 1. 2020, po 30-mesečnem trajanju uspešno zaključil. Skupna vrednost projekta znaša 1.779.988,15 €, sredstva pa so bila namenjena vzpostavitvi turističnega proizvoda in razvoju čezmejne destinacije CLAUSTRA. Izredno uspešen in bogat projekt so predstavili predstavniki vseh projektnih partnerjev: vodja projekta Katharina Zanier (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije), direktorica Narodnega muzeja Slovenije Barbara Ravnik, Urška Stražišar (Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika), Tjaša Djokić (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), Josip Višnjić (Hrvatski restauratorski zavod), Irena Grdinić in Hicela Margan (Primorsko-goranska županija), Ana Golja (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka), Marta Blažević (Prirodoslovni muzej Rijeka) in Valnea Ivašić (Turistička zajednica Kvarnera). Projekt je predvideval sklop aktivnosti za razvoj turističnega proizvoda CLAUSTRA ter niz dejavnosti, namenjenih izboljšanju privlačnosti same destinacije preko aktivnega ohranjanja in povečanja dostopnosti arheološke in naravne dediščine območij obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum.Drugi del konference, s prispevki z oddaljenih najdišč rimskih meja, je bil posvečen spominu na nedavno preminulega nemškega arheologa Stephana Benderja, limes-koordinatorja v Baden-Württemberg, ki je od leta 2015 spremljal in podpiral razvoj projekta CLAUSTRA+. Sebastian Sommer, Landeskonservator na Bavarskem in predsednik nemške limes komisije ter profesor v Bambergu, nam je predstavil izkušnje na področju varstva, prezentacije in raziskovanja retijskega limesa po vpisu spomenika na seznam svetovne dediščine UNESCO. Professor Sommer je v nadaljevanju predstavil tudi dosežke dr. Stephana Benderja na področju raziskav in prezentacije gornjegermanskega in retijskega limesa. Mark Driessen iz Univerze v Leidnu je primerjal monumentalnost vojaške arhitekture na severozahodnem in jugovzhodnem robu rimskega imperija s prezentacijo o trdnjavah Nijmegen na Nizozemskem in Udhruh v Jordaniji. Rob Collins iz Univerze Newcastle pa je predstavil značilnosti poznorimskih faz razvoja in uporabe Hadrijanovega zidu v Angliji.V tretjem delu konference so bile predstavljene nedavne arheološke raziskave na področju obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum, in sicer na hrvaških lokacijah Solin pri Kostreni, Principij na Reki, Studeni, Jelenju in Prezidu, v Sloveniji pa na najdiščih Benete, Gradišče pri Robu, Ajdovski zid in Gradišče (oziroma Hrib) pri Vrhniki ter Ajdovščini. Raziskave so predstavili Ranko Starac (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka), Josip Višnjić (Hrvatski restauratorski zavod), Maja Lavrič (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo), Tina Žerjal (Arhej d. o. o.), Maruša Urek, Ana Kovačič in Luka Rozman (Luxor, arheološke raziskave s.p.) ter Patricija Bratina (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica).

Dogodek so obogatele glasbene točke v izvedbi violinistke Mance Rupnik in harfistke Lare Hrastnik, študentk magistrskega študija na Univerzi Mozarteum v Salzburgu, ki dosegata odlične rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih.V publiki dogodka so bili številni člani novoustanovljenega mednarodnega konzorcija Partnerstvo za ohranjanje in oživljanje obrambnega sistema Claustra, ki trenutnošteje 37 članov. Konzorcijsko pogodbo so podpisali partnerji projekta Claustra+ Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod Ivana Cankarja za kulturo šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka in Turistička zajednica Kvarnera. Poleg tega so h konzorciju pristopile občine Ajdovščina, Brezovica, Bloke, Borovnica, Ig, Logatec, Postojna, Sodražica, Velike Lašče in Vrhnika v Sloveniji ter na Hrvaškem še općina Klana in Kostrena. Prav tako so konzorcijsko pogodbo podpisale organizacije ARGOS – Društvo regionalnih turističnih vodnikov, Društvo Baška dediščina, Društvo Fran Govekar Ig, Društvo LIMES arheologija prostora, Društvo dolomitne lutke, Podjetje Posadimo drevo d.o.o., Zavod Parnas – Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče, Zavod Zeleni Žep, Zavod Znanje Postojna v Sloveniji ter na Hrvaškem Atelier Damjan Kovač, Dvorac »Petar Zrinski« Čabar, Lokalna akcijska grupa “Terra liburna”, Zavičajna zbirka – muzej Prezid, Promotiv Travel Outdoor, Turistička zajednica općine Čavle, Turistička zajednica općine Matulji in Turistička zajednica grada Novi Vinodolski. Partnerstvo za ohranjanje in oživljanje obrambnega sistema Claustra bo tudi po koncu projekta Claustra+ združevalo deležnike, ki delujejo na območjih, preko katerih potekajo zapore poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum. Danes so ostanki posameznih zapor vidni od Reke na Hrvaškem ter vse do Zarakovca v Baški grapi in jih uvrščamo med najpomembnejšo kulturno dediščino na naših tleh.Navdušenje udeležencev dogodka in velika motivacija članov konzorcija sta dokaz, da konec projekta Claustra+ predstavlja začetek številnih novih uspešnih pobud v čezmejni deželi Claustre!

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE