Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Vabilo na okroglo mizo

Organizatorja:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Delovna skupina etnologov konservatorjev in Slovensko etnološko društvo

Koordinatorja in moderatorja:

 • mag. Dušan Štepec, ZVKDS, OE Novo mesto
 • Saša Roškar, ZVKDS, OE Kranj

 

Kraj in čas dogodka:

Dvorana v upravni stavbi Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova 2, Ljubljana,11. junij 2019, ob 10.00 uri

Izhodišča okrogle mize

V Sloveniji smo leta 2008 sprejeli nov zakon o varstvu kulturne dediščine, ki je po ocenah pripravljavcev eden najsodobnejših v Evropi. V istem letu je Vlada Republike Slovenije sprejela tudi Sklep o ustanovitvi Javnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, s katerim je temeljito spremenila način dela in organiziranost spomeniškovarstvene službe. Med reorganizacijo službe je bila priložnost, da bi konservatorska stroka na novo definirala vlogo in pomen matičnih ved v spomeniškovarstveni službi, saj sta se vloga in pomen dediščine v novem družbenem sistemu spremenila na podlagi novih znanj in spoznanj.
V Delovni skupini etnologov konservatorjev, ki deluje pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije ugotavljamo, da je dvajsetletno obdobje po prvih poskusih centralizacije spomeniškovarstvene službe (1999) in desetletno obdobje po njeni končni reorganizaciji (2008), primeren čas, da kritično ovrednotimo položaj etnologije v konservatorski službi in njen prispevek k razvoju konservatorske stroke na Slovenskem. Kakšen je doprinos etnologije k raziskovanju stavbarstva in arhitekture na Slovenskem in razvoju konservatorske stroke? Po čem se razlikujejo njene metode dela. Ali so nova znanja na področju preučevanja, varstva in ohranjanja kulturne dediščine dovolj (dobro) vključena v konservatorsko prakso? Torej, kje smo in kam gremo s konservatorstvom v Sloveniji na sploh? Koliko se v konservatorstvu zavedamo potrebe po celostnemu pristopu k poznavanju in preučevanju dediščine? Ali je interdisciplinarnost, ki je pogoj za celostno obravnavo dediščine, dejansko prisotna v konservatorski praksi? Kje, če sploh, so poglavitni razkoraki med konservatorsko teorijo in prakso? Pojavlja se občutek, da v Sloveniji nimamo povsem jasne vizije razvoja konservatorstva. Posledično izgubljamo tudi celovit pogled na vlogo in pomen posameznih matičnih ved pri tem. Na okrogli mizi bodo o navedenih vprašanjih spregovorili gostje, ki bodo iz različnih vidikov poskušali osvetliti vlogo in pomen etnologije v konservatorstvu 21. stoletja. Okrogla miza bo odprta za vprašanja, komentarje in diskusijo tudi za publiko.
Na okrogli mizi, ki jo organizirata Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko etnološko društvo, se bomo poskušali osredotočiti predvsem na štiri vprašanja: Kako do temeljnih raziskav stavbarstva in arhitekture na Slovenskem? Kako do minimalnih kadrovskih in strokovnih standardov po matičnih vedah v službi za varstvo kulturne dediščine? Kako vzpostaviti dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju konservatorstva? Kako vzpostaviti učinkovito sodelovanje med konservatorji in kustosi pri varovanju nepremične, premične in nesnovne kulturne dediščine?

Na okrogli mizi bodo o omenjenih vprašanjih spregovorili:

 • mag. Marinka Dražumerič, konservatorska svetnica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
 • Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice in predsednica Slovenskega etnološkega društva,
 • prof. dr. Peter Fister, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani,
 • Silvester Gaberšček, vodja Sektorja za nepremično kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
 • doc. dr. Sanja Lončar, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakuleta Sveučilišta v Zagrebu,
 • doc. dr. Robert Peskar, generalni konservator, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
 • izr. prof. dr. Jaka Repič, predstojnik Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
 • dr. Špela Ledinek Lozej, znanstvena sodelavka, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU, mag.
 • Gorazd Živkovič, deželni konservator, Oddelek za Koroško, Zvezni urad za spomeniško varstvo.
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE