Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

VABILO K POSVETU ETNOLOŠKO KONSERVATORSTVO V 21. STOLETJU

Slovensko etnološko društvo, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF LU in  ZVKDS vabijo k sodelovanju na posvetu Etnološko konservatorstvo v 21. stoletju, ki ga organizirajo 13. in 14. maja 2022 v Posavskem muzeju Brežice. 

Posvet bo skušal odgovoriti na vprašanja o  izkušnjah, vlogi, pomenu in izzivih etnologije in kulturne antropologije v konservatorstvu ter o drugih pogledih na njuno vlogo pri varstvu in ohranjanju kulturne dediščine v 21. stoletju.

Program posveta predvideva 3 dele, in sicer preliminarni del z vabljenimi predavatelji, digitalno razstavo s predstavitvami konservatorskih – interdisciplinarnih projektov in ekskurzijo.

Vabimo vas, da se s svojimi izkušnjami pri sodelovanju v konservatorskih projektih na posvetu predstavite tudi vi.  Želeli bi predstaviti projekte, ki so bili izvedeni v zadnjih 5 letih, oz. še potekajo in bodo kmalu zaključeni ali pa so načrtovani in bodo izvedeni v naslednjih 5 letih. Zanima nas pri katerih projektih oz. prenovah objektov ste sodelovali, kakšna je bila vaša strokovna vloga v njih, katere dobre in slabe izkušnje ste si nabrali pri tem sodelovanju, kako ste se spopadali s strokovnimi izzivi in dilemami. Posebej nas zanima, kako je potekalo delo glede na vašo vlogo v projektu: ste bili enakovredno vključeni v vse faze projekta (načrtovanje/zasnova projekta, odločanje, vsebine, poročanje, upravljanje z dediščino) ali samo v posamezne faze (katere, na kakšen način). Kakšni so vaši pomisleki glede na način vključevanja etnologov in kulturnih antropologov, ki niso del ZVKDS, v konservatorske projekte in kakšna je vaša vizija medinstitucionalnega sodelovanja, sodelovanja med različnimi strokami, lastniki in upravljalci.  

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE