Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

TrArS - Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost

Družini baročnih kiparjev Straub posvečena monografija,  izdana septembra 2019  je rezultat dvoletnega dela in povezovanja inštitucij iz štirih evropskih držav.

Ljubljana, 14.10.2019,  v slavnostni dvorani Narodne galerije v Ljubljani so slovenski partnerji mednarodnega, interdisciplinarnega, dvoletnega projekta - Tracing the Art of The Straub Family predstavili novo izdano znanstveno monografijo z istim naslovom posvečeno družini oz. umetniškim dosežkom družine Straub.

Projekt, sofinanciran s strani programa Evropske unije  - Kreativna Evropa, so zasnovali in ga vodili na hrvaškem Restavratorskem zavodu.

dr. Ksenija Škarić iz hrvaškega Restavratorskega zavoda je najprej povedala nekaj besed o  razvoju ideje o izdelavi mednarodne baze podatkov umetnin družine Straub,  ki si jo je zamislila tekom svojega doktorskega študija. Ideja je kasneje botrovala projektu TrAr in monografiji.

Dr . Robert Peskar je kot predstavnik enega od partnerjev - Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predstavil vlogo ZVKDS  pri projektu in konservatorsko- restavratorske posege,  ki jih Restavratorski center ZVKDS na  umetninah kiparja Jožefa Strauba,  že od leta 2015 kontinuirano izvaja.  

Prof. dr. Matej Klemenčič, redni profesor na Oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter sourednik monografije, soavtor uvodnega teksta v njej in projektni koordinator za Slovenijo je poudaril, da je  projekt vzorčni primer odličnega  čezmejnega in interdisciplinarnega sodelovanja. Taki projekti so dandanes v Sloveniji največkrat zaradi pomanjkanja finančnih sredstev težko izvedljivi.  Govoril je tudi o pomenu monografije, pa tudi da je imel že pred sredino osemdesetih let prejšnjega tisočletja pomembni raziskovalec baročnega kiparstva dr. Sergej Vrišer podobno idejo o predstavitvi družine Straub. Po več kot treh desetletjih je sedaj vendarle izdana monografija, ki je plod skupnega dela raziskovalnih skupin iz različnih držav, je dodal dr. Klemenčič. 
  
Od vseh bratov Straub imamo v Sloveniji, predvsem na Štajerskem največ kiparskih del Jožefa Strauba. Njegova dela najdemo tudi v Štanjelu, italijanski Gorici, pa tudi na Hrvaškem in na Madžarskem. O njegovem življenju in delu nam je pripovedovala umetnostna zgodovinarka Valentina Pavlič, ki se je slovenski skupini pridružila kot mlada raziskovalka s temo o Jožefu Straubu. Je avtorica enega poglavja v monografiji in več kataložnih enot, je zaključil govorec. 

Dr. Katra Meke, umetnostna zgodovinarka in urednica monografije je predstavila monografijo, povedala da  je sicer skupni jezik v monografiji angleščina, da pa so tudi jeziki partnerjev, ki so sodelovali pri projektu, kolikor mogoče enakovredno zastopani. Tako je posamezni esej napisan v angleškem jeziku in jeziku partnerske države, ki je obravnavala posameznega kiparja, skupaj s kratkim povzetkom v preostalih dveh jezikih. 

Del monografije je obsežen katalog, v katerem je predstavljenih 176 umetniških del bratov Straub. Spletni katalog, ki ga najdete na strani www.trars.si, ima še podrobnejše opise in več fotografij posameznih umetnin članov družine Straub.

Dodatno vrednost knjigi prinašajo razprave na podlagi naravoslovnih preiskav in konservatorsko-restavratorskih posegov.

Naklada knjige je v 1000 izvodih in ni v prodaji, lahko pa jo berete na strani: https://www.trars.eu/article.php?id=61&page=4&lang=1

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE