Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Soočenje mnenj o obnovi cerkve Sv. Janeza Krstnika

Konservatorska dela na nekdanji redovni cerkvi kartuzije v Žičah

V Občini Slovenske Konjice so v petek, 19. marca, gostili novinarsko konferenco na temo obnove cerkve Sv. Janeza Krstnika v Protokolarnem prostoru v Spodnjem gospodarskem poslopju v Žički kartuziji. Svoja mnenja in pogled na obnovo cerkve so podali naslednji gostje: konjiški župan Darko Ratajc, predsednik gradbenega odbora, poslanec Bojan Podkrajšek, odgovorni konservator ZVKDS Matija Plevnik, Silvester Gaberšček iz Ministrstva za kulturo in doc. dr. Rok Žnidaršič iz arhitekturnega ateljeja Medprostor.

Župan je uvodoma še enkrat kronološko predstavil, kako se je dolgo pričakovana obnova državnega spomenika Žičke kartuzije začela. Danes smo kljub krizi zaradi širjenja Covid-19, ko je večkrat prišlo tudi do ustavitve javnega življenja, zelo ponosni, da smo učinkoviti in pravočasni. Konec leta 2019 je naša občina z rebalansom državnega proračuna dobila dva milijona evrov za obnovo cerkve Sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji. »Naša poslanca v Državnem zboru, gospod Bojan Podkrajšek in gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, sta bila prizadevna in uspela prepričati Državni zbor k sprejetju amandmaja ter so nam bila s tem odobrena sredstva v višini dveh milijonov evrov oz. 1,6 milijona realnih sredstev,« je povedal župan Darko Ratajc.

Vstopili smo v kontakt z ministrstvom in že 10. 1. 2020 imeli uvodni razgovor, v katerem smo dobili informacije, kaj bi se s tem denarjem naredilo. Jasno je bilo, da je treba objekt sanirati in zastrešiti (1. in 2. faza), 3. faza pa bo nadaljevanje restavratorske obnove. Predlagali smo, če je možno projekt raztegniti na tri leta, a to ni bilo mogoče. Skupaj z ZVKD-jem smo pripravili popis del in razpisali javni razpis za izbiro izvajalca. Javilo se je sedem ponudnikov, najugodnejši pa je bil domači GMI. V času korona krize je prišlo pozno do podpisa pogodbe. Ministrstvo je imenovalo gospoda Matijo Plevnika za odgovornega konservatorja. Dela so se začela v juliju, izvajalec je v petih mesecih opravil vsa dela zelo korektno.

Naj na kratko povzamemo izbiro zastrešitve. Sprejeta je bila rešitev, da se cerkev pokrije s pomično streho, saj takšna rešitev prinaša nove priložnosti, sodoben pristop. Obiskovalcem ponuja novo doživetje s tem, ko lahko stopijo na obzidje in si dediščino ogledajo s ptičje perspektive. »Glede 2. faze, zastrešitve, smo pozvali tri ugledne arhitekte, da pripravijo ponudbo in predloge, kako se naj zastrešitev naredi. Septembra smo imeli v Žički kartuziji sestanek, kjer so bili prisotni vsi deležniki - stroka, investitor in občina kot financer ter dorekli to, o čemer se bomo danes pogovarjali. Soglasno je bil v teh prostorih dosežen dogovor, da je ta predlog, ki je trenutno izbran, sprejemljiv za vse, ter naj se postopki nadaljujejo. Doc. dr. Rok Žnidaršič je bil pozvan, da postopek nadaljuje. Gostili smo tudi nadškofa dr. Alojzija Cvikla, tudi od njega je bil pridobljeno pozitivno mnenje,« je povedal Ratajc.

»Naj še enkrat poudarim, da so  v procesu zastrešitve – da ali ne, kakšna naj bo – vsi relevantni deležniki, ki so bili uradno imenovani s strani ministrstva, ZVKD-ja, sodelovali in dosegli skupno odločitev. Ni bilo tako, kot se želi sedaj v javnosti predstaviti. Bila je skupna odločitev, pojavilo se je veliko dilem, nikoli pa ne bomo naredili nekaj, kar bo ustrezalo vsem. Z vidika občine je tako, da imamo razpis v teku, če bo vse ustrezno, bomo v roku 14-ih dni podpisali z izvajalcem pogodbo in bo v skladu z dogovornim rokom zadeva dokončana do konca oktobra, sredine novembra. Če obnove ne bomo izpeljali, nisem prepričan, kdaj bi objekt sploh lahko bil saniran,« je poudaril Ratajc, ter še dodal, da je občina vse postopke peljala transparentno, zakonito in učinkovito.

Njegovim besedam je potrdil tudi poslanec in predsednik Gradbenega odbora Bojan Podkrajšek: »Z veliko odgovornostjo lahko zagotovimo, da se je občina skupaj z državo, z vsemi tremi župani (g. Jazbec, g. Gorinšek in g. Ratajc) zelo odgovorno obnašala do tega državnega spomenika. Na to smo domačini ponosni. Zelo sem vesel, da nam je v Državnem zboru skupaj s poslancem Zmagom Jelinčičem uspelo doseči dva milijona za obnovo tega spomenika. Če bi DZ sprejel, da bi bil denar namenjen za celotno obnovo, bi se še danes pogovarjali, kaj je primarnega pomena za obnovo, a je bilo specifično namenjeno za streho. Zavedali smo se, da pot ne bo lahka. Da smo si upali biti glasni, smo hvaležni trem stebrom: skrbi celjskega zavoda, ki strokovno skrbi za spomenik že vsa leta, Ministrstvu za kulturo na čelu z g. Gaberščkom in vodstvu občine. Tem so se pridružili na poti obnove še drugi strokovnjaki.«

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je poudaril, da je posebna interdisciplinarna delovna skupina, ki je obravnavala izhodišča za posege, prišla do sklepa, da aktualni projekt, ki je bil danes predmet predstavitve, v veliki meri upošteva vse poglavitne cilje. Označila ga je kot strokovno ustrezno rešitev. Druge rešitve bi pomenile preveč invazine posege na zidovih, uničenje vrste pomembnih vrednost in znanstvenega potenciala ostalin.

Projektant oz. arhitekt in koordinator delovne skupine različnih strokovnjakov, ustanovljene z namenom, da poišče ustrezno sintezno rešitev doc. dr. Rok Žnidaršič je poudaril naslednje. Tisto, kar daje legitimnost temu projektu, čitljivost med starim in novim ter reverzibilnost intervencije na spomeniku, s temeljnim namenom poktirja torej zaščite arheoloških ostalin.

Podrobnješe informacije najdete tudi v Sporočilu za javnost Službe za kulturno dediščino ZVKDS na dnu strani.

Gradbeni odri in Z fasadaSlika 2Slika 3Gradbeni odri notranjost pogled proti prezbiterijuSlika 5Slika 6Slika 7
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE