Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Slovensko vozlišče Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost

Dediščinska znanost, interdisciplinarna domena znanstvenih raziskav dediščine, je v Sloveniji dobila infrastrukturno vozlišče. 

S konzorcijskim dogovorom, sklenjenim med Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Univerzo v Ljubljani, se je Slovenija tako pridružila peščici drugih evropskih držav, ki so že vzpostavile taka vozlišča in tako potrdila prvenstveno vlogo svoje dediščinske znanosti. Infrastruktura bo, ko bo odprla vrata predvidoma v letu 2022, nudila uporabnikom dostop do laboratorijev, zbirk in znanja, ki so potrebni za uspešno razumevanje, upravljanje in trajnostno rabo kulturne dediščine. Pogovori z deležniki iz cele Slovenije so že v teku, tako iz raziskovalnega kot iz dediščinskega sektorja.
»Strateška prednost dediščinske znanosti je v povezovanju znanja, v mednarodni odprtosti, v interdisciplinarnosti in v družbeni relevantnosti« je v zaključnem nagovoru poudaril profesor dr. Jurij Svete, dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Raziskovalci zgolj z ustanovnih članic sodelujejo ali so sodelovali v EU projektih v skupni vrednosti nad €75 mio, kar zgovorno podpira dekanove besede.

Vozlišče je del razpršene infrastrukture s skupnim sedežem v italijanskih Firencah, a z globalno ambicijo, saj slovenski strokovnjaki že svetujejo pri nadaljnjem širjenju. Interdisciplinarnost tega področja je odraz raznolikosti dediščine, saj so za uspeh potrebna znanja in veščine s področij temeljnih znanosti, tehnologije in inženirstva, seveda pa raziskave usmerjajo potrebe konservatorsko-restavratorske stroke in humanistike, saj se le tako lahko zagotovi širši družbeni učinek znanosti. 

Dr Polonca Ropret, Nacionalna koordinatorka E-RIHS.SI, je poudarila: »Razvoj dediščinske znanosti v Sloveniji bo preko nacionalnega vozlišča E-RIHS Slovenija bistveno prispeval k nadgradnji celostne obravnave kulturne dediščine in tako tudi zagotovil visoko kvalitetne obnove, ter prispeval k trajnostnemu razvoju.«  V bližnji prihodnosti bo tako slovenski dediščinski sektor povezan s sodelavci v 18 EU državah tudi preko znanstvenih raziskav. In obratno, preko slovenskega konzorcija bodo sodelavci iz tujine lahko opravljali interdisciplinarno raziskovalno delo v našem vozlišču.

Več o tem mladem, a atraktivnem področju si lahko preberete na spletni strani www.e-rihs.si, kot tudi na spletni strani www.e-rihs.eu

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE