Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Slovani naša dediščina, poziv k oddaji prispevkov

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, pod pokroviteljstvom občin Preddvor, Kranj in Bled septembra 2016 organizirajo mednarodni simpozij o dediščini Slovanov. S tem
želimo spodbuditi mednarodno razpravo in primerjavo stanja raziskav in novih dognanj o zgodnjesrednjeveški slovanski dediščini na prostoru nekdanje Karniole, Karantanije, Veliko Moravske ter starohrvaške države.

Poudarek simpozija je na interdisciplinarnem pristopu, zato vljudno vabimo strokovnjake z različnih
področij k aktivnemu sodelovanju s prispevki v obliki referatov in plakatov!

Pridatki iz grobov pri farni cerkvi v Kranju (Gorenjski muzej Kranj). Foto: Tomaž Lauko. 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE