Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici - Sporočilo za javnost (DEKD in TKD)

Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici

23. september−7. oktober 2023

Odprtje: 23. septembra v Beltincih, 10.00–16.00 dogodki, slovesnost ob 17.00

33. Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in 11. Teden kulturne dediščine (TKD) se začenjajo v soboto, 23. septembra 2023, v Beltincih z bogatim celodnevnim programom na grajskem dvorišču in v parku ter s slovesnostjo ob 17. uri.

Med 23. septembrom in 7. oktobrom 2023 se bo na temo Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici v 150 krajih širom po Sloveniji in v zamejstvu zvrstilo več kot 450 dogodkov.

 

Osrednja evropska tema najbolj prepoznavnega kulturnega dogodka pod pokroviteljstvom Sveta Evrope in Evropske komisije, na katerem sodeluje oseminštirideset držav podpisnic Evropske kulturne konvencije, je letos Nesnovna kulturna dediščina. Vključujoča in raznolika dediščina, ki pritegne najširšo javnost, v ospredje postavlja ljudi, znanja, prenos vrednot in tradicij, pomembnih za ohranjanje preteklosti. Skupni evropski temi se pridružuje tudi Slovenija s temo Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici. Želimo poudariti dejstvo, da redka in dragocena tradicionalna znanja, spretnosti, obrti in poklici izginjajo. Smo pred velikim izzivom, kako zagotoviti in omogočiti pogoje za prenos znanja in veščin redkih nosilcev na mlajše generacije v tem prostoru in času.

V Beltincih je v ponedeljek, 18. septembra 2023, potekalo novinarsko srečanje, na katerem sta prisotne najprej pozdravila Marko Virag, župan občine Beltinci, in Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine. »Občina Beltinci, tam, kjer je kultura doma,« je župan pričel svoj pozdravni nagovor in dodal, da »bomo pri ohranjanju kulturne dediščine uspešni le toliko, kolikor nam bo uspelo ohraniti svoje temelje in odnos do dediščine na način, ki bo temeljil na spoštovanju človeka, njegove kulturne dediščine in narave ter najosnovnejših vrednot, na katerih temelji človeštvo«. Nadaljeval je Jernej Hudolin, ki se je vsem sodelujočim zahvalil za njihov prispevek k tako izjemnemu projektu, hkrati pa je poudaril pomen kroženja in predajanja znanja. Dodal je: »Verjamem, da smo z izbrano temo Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici spodbudili k razmišljanju in reševanju izziva. Hvaležen sem za prispevek sodelujočih, ki je zajet v bogati programski knjižici. Prav vsak izmed sodelujočih je pomemben gradnik, ki ozavešča o pomenu varovanja in ohranjanja naše dediščine. Pomembna je izjemna zagnanost mladih in najmlajših, ki z navdušenjem brskajo po bogatem izročilu, ga preizkušajo in pokušajo ter dediščini dodajajo svež, neobremenjen pečat.«

Gabrijela Küzma, direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci, in Nataša Gorenc, koordinatorka DEKD, sta predstavili bogat program odprtja ter dogodkov po Sloveniji in zamejstvu.

Novinarsko srečanje v Beltincih, z leve proti desni: Barbara Colarič, moderatorka, Jernej Hudolin, generalni direktor ZVKDS, Nataša Gorenc, koordinatorka DEKD, Gabrijela Küzma, direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci in Peter Virag, župan občine Beltinci.

ODPRTJE DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE IN TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE 2023

Celodnevno druženje z začetkom ob 10. uri bo 23. septembra 2023 v Beltincih. Dan bo obarvan s kulturno dediščino s prikazi in delavnicami, vodenimi ogledi, razstavami, predstavitvami, okušanjem ter prekmursko glasbo na grajskem dvorišču in v parku.

Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v spretnostih, kot so pletenje iz koruznega ličja, izdelava »pantlikov« in različnih rož iz krep papirja za »gančki majoš« in »pozvačina«, pletenje iz slame in šibja, tkanje na statve, risanje, izdelovanje različnih arhitekturnih maket, izdelava nakita iz odpadnega materiala in izdelava sodov, ter spoznavali naravo, reko Muro in mürske ladje.

Na dogodku bomo lahko »videli« in »okušali« nesnovno kulturno dediščino, kot so pozvačin, majoš, prekmurska plesa sotiš in šamarjanka, tradicionano zeliščarstvo ter prekmurska in prleška gibanica. Ob svetovnem letu prosa nas bo kulturno-umetniško društvo Melinci razvajalo z različnimi okusi jedi iz prosa.

Nekateri sodelujoči nam bodo virtualno predstavili pomen kulturne dediščine ter tradicionalna znanja in spretnosti v znanosti.

Vrhunec dneva bo osrednja slovesnost ob 17. uri, ko bomo v družbi Matevža Čelika Vidmarja, državnega sekretarja z Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Marka Viraga, župana Občine Beltinci, in Jerneja Hudolina, generalnega direktorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, odprli Dneve evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2023.

Kulturni program bo popestril nastop učencev Osnovne šole Beltinci, Ljudskih pevk Kulturno umetniškega društva Lipovci in Veselih Vandrovcev Kulturno umetniškega društva Lipa! Glasbeni gostje bodo člani skupine Marko Banda.

PROGRAM DOGODKOV IN DEJAVNOSTI 2023

Pri oblikovanju programa 450 dogodkov in dejavnosti sodelujejo muzeji, galerije, knjižnice, arhivi, vrtci, osnovne in srednje šole ter gimnazije in zavzeti posamezniki, ki delujejo v mladinskih klubih, turističnih organizacijah, zvezah kulturnih organizacij in nevladnih organizacijah – društvih, skupaj blizu 500 organizacij. Prireditev navadno privabi 50.000 obiskovalcev.

Pregledne in zanimive razstave, predavanja, predstavitve, posveti, delavnice, prikazi in njihove sodobne nadgradnje so le del dejavnosti, ki se bodo zvrstile med 23. septembrom in 7. oktobrom 2023. Ob listanju programske brošure lahko hitro ugotovimo, da je vsebinska pestrost dogodkov izjemna: predstavitve planšarstva in pašništva, prikazi kovaštva, kamnoseštva, steklarstva, slamnikarstva, lovstva, čebelarstva in poslikavanja panjskih končnic, dela kronistke v pihalnem orkestru ter s tem povezanega konserviranja arhivskega gradiva, celo pomena veščin upravljanja kmetije za njen obstoj (usmerjene poroke v preteklosti), izdelovanja maket, posebnih predmetov iz lesa, harmonik in glinenih sveč, pletenja viter in košar iz beke, klekljanja s predeno nitjo, predenja, izdelave mila, tradicionalne izdelave istrskih plovil, pridelave lanu in izdelave lanenih izdelkov, vančonarjev in drugih vezenih izdelkov. Obnovili bodo lično staro šolsko uto in se učili izdelati tlak iz rečnih prodnikov, imenovan mačje glave, ter spoznavali nekoč tako popularne dekorativne stenske poslikave. Obiskati bo mogoče knjigoveško delavnico, delavnice polstenja, vezenja, pletenja, kvačkanja in drugih ročnih del, stenografije in kaligrafije. Rokodelski centri bodo na široko odprli svoja vrata. Predstavljeni bodo številni poklici: cizelar, fotograf, modistka, krojač, usnjar, sviloprejka, svilar, opekar, zidar, kovač, tesar, lesostrugar, čevljar, vrtnar, knjigovez, restavrator, mlinar, pek, solinar, ribič, lončar, babištvo, ščetar … in še in še.

Sooblikovalci DEKD in TKD vsako leto znova dokazujemo, da zmoremo podedovanemu odstreti tančice prahu in prisluhniti zgodbam, ki jih dediščina pripoveduje, da postane živa in lahko začutimo njeno materialno in duhovno sporočilo. Ko se zavemo, da so v podedovanem korenine vsakogar izmed nas, se vzpostavi intimna vez s preteklostjo, rodi se zavedanje, da so nas zgodbe preteklosti izoblikovale v to, kar danes smo.

V teku je tudi natečaj MLADI RAZISKOVALCI EVROPSKE DEDIŠČINE, namenjen skupinam otrok in mladih. Osnovni namen natečaja je spodbujanje mladih k ustvarjalnemu raziskovanju, odkrivanju, spoznavanju in razumevanju kulturne dediščine v lokalnem in širšem evropskem prostoru. Natečaj mlade spodbuja k razumevanju pojma dediščina in k temu, da izrazijo svoja stališča o dediščini ter jih ustvarjalno predstavijo preostalemu svetu. Na natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki, stari med 6 in 17 let, ki jim je mar za kulturno dediščino (besedilo razpisa).

Vabimo vas, da v srečanjih, ki nas bogatijo in spreminjajo, s pomočjo dediščine spoznavate in sooblikujete nove navade, spletate nove vezi in prijateljstva ter se prepustite pestri snovni in nesnovni ponudbi letošnjih dogodkov.

Ob Dnevih evropske kulturne dediščine in Tednu kulturne dediščine na tisoče zavzetih posameznikov nekaj mesecev pripravlja pravi praznik kulturne dediščine, zato je prav, da jih podpremo z obiskom in ogledom dogodkov.

 

Informacije

Dnevi evropske kulturne dediščine: www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd

Facebook: www.facebook.com/dnevievropskekulturnedediscine/

Portal Sveta Evrope: www.europeanheritagedays.com

Kontakt: soj@zvkds.si; Nataša Gorenc, koordinatorka DEKD, 051 273 305; Milena Antonić, koordinatorka TKD, 041 365 984.

 

Namen Dnevov evropske kulturne dediščine je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in naravne dediščine, javnosti predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini, o bogastvu in kulturni raznolikosti Evrope ter spodbujati k odzivanju na socialne, politične in ekonomske izzive. DEKD so najbolj prepoznaven projekt pod okriljem Sveta Evrope in Evropske unije na področju kulture, saj pri njem sodeluje 50 držav, zvrsti se 70.000 dogodkov, obišče jih več kot 30 milijonov obiskovalcev. Vse države delujejo po sprejetih smernicah:

DEKD se prirejajo v Evropi od avgusta do oktobra;

 • vstop na dogodke je brezplačen ali je vstopnina znatno znižana;
 • odpirajo se vrata spomenikov, ki so sicer zaprta za širšo javnost;
 • DEKD vključujejo obiske spomenikov, ki so sicer odprti za javnost, pod pogojem, da gre za dodatne dejavnosti, kot so posebna vodstva, delavnice, koncerti, predstave, okrogle mize, simpoziji …;
 • dogodki so usmerjeni k družinam in spodbujajo udeležbo otrok in mladih;
 • vse države in lokalni organizatorji uporabljajo poimenovanje DEKD in logotip DEKD ter označijo prireditvena mesta z zastavo DEKD.

DEKD so v Sloveniji že od začetka tematsko zasnovani. Cilji, ki jih poleg skupnih evropskih uresničujemo v naši praksi, pa so:

 • spodbuditi sodelovanje laične in strokovne javnosti pri prepoznavanju, promociji in izjemoma tudi pri obnovi kulturne dediščine;
 • uporabljati celovit pristop tako z vidika dediščine kot nedeljivega pojma kot tudi z vidika delovanja človeka, ki za obravnavo dediščine razvija svojo ustvarjalnost na več področjih;
 • težiti k povezovanju slovenskega kulturnega prostora tudi onkraj meja Slovenije;
 • vključiti etnične skupnosti, ki živijo na območju Slovenije;
 • z medinstitucionalnim in medresorskim povezovanjem skušati zapolnjevati vrzeli, ki jih med nas postavljajo okvirji institucionalnega delovanja.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot koordinator slovenskih prireditev povabi k sodelovanju institucije, društva, posameznike, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k varovanju in popularizaciji kulturne dediščine. V okviru DEKD se za teden dni v pestrem dogajanju poveže velika množica slovenskih mest, krajev in vasi. Dediščina v teh dneh oživi. 

Teden kulturne dediščine je nacionalni medresorski projekt. Cilj projekta je, da bi četrtina slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter gimnazij aktivno sodelovala v TKD. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je nosilec projekta, partnerji pa so Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Skupnost vrtcev Slovenije. TKD je vsebinsko in terminsko usklajen z DEKD. V okviru projekta si prizadevamo:

 • z različnimi aktivnostmi spodbujati večjo vključenost vsebin s področja ohranjanja kulturne in naravne dediščine v vzgojno-izobraževalne procese v formalnem in neformalnem izobraževanju;
 • vrtčevskim otrokom, učencem in dijakom podati osnove prepoznavanja, spoznavanja, ohranjanja in varovanja dediščine, poučiti jih, kako, kje in od koga pridobiti osnovne informacije o dediščini, ter si prizadevati, da bi kulturna vzgoja na področju dediščine postala vzgoja za vse življenje.

Osnovna vodila so dostopnost vsebin (dogodki so brezplačni), kroskurikularno umeščanje vsebin s področja dediščine, odprto učno okolje, medpredmetno povezovanje, povezovanje organizacij z različnih področij (dediščina, kultura, izobraževanje, turizem, šport, delovanje lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij) in medgeneracijsko povezovanje.

Dodatne informacije in gradiva na voljo tukaj.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE