Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Razstava: Jože Plečnik na Gorenjskem Včeraj - danes - jutri

S ciljem, da obeležimo 150-letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, smo se na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, na območni enoti Kranj odločili, da pripravimo razstavo, ki bo kar najbolj celovito osvetlila Plečnikova dela na tistem delu Gorenjske, ki sodi pod naše strokovno okrilje.

Območje Gorenjske je drugo največje središče Plečnikovega ustvarjanja na Slovenskem. Njegova dela so tu nastajala v obdobju od poznih tridesetih let 20. stoletja pa vse do njegove smrti leta 1957 in sodijo v čas njegovega najzrelejšega ustvarjanja. Kljub visoki starosti, osebnim in strokovnim okoliščinam, se je Plečnik vsakega novega projekta lotil z zanj značilno ustvarjalno silo in nepremagljivo vnemo. Ob tem velja poudariti, da so ga v tem obdobju najbolj zanimale naloge kot so spomeniki, cerkve in nagrobniki, kjer je simbolna vrednost presegala utilitarnost. Vedno znova je želel, da bi bila njegova dela razumljiva ne zgolj peščici strokovnjakov ampak kar najširši publiki, torej tistim, ki jim je bila arhitektura namenjena.

Razstavo smo zasnovali glede na prostorski kontekst predstavljenih del. V uvodnem delu posameznega prispevka smo predstavili povzetek osnovnih informacij, iz katerih je razvidna časovnica Plečnikovega ustvarjanja ter sodelovanje z učenci in drugimi sodelavci. Na Gorenjskem je Plečnik najbolj tesno sodeloval z Antonom Bitencem, Majdo Neřima in Erno Tomšič. Največ del je zapustil prav na Kamniškem območju.

Razstava bo javnosti na ogled od 22. 12. 2022 v razstavišču dr. Ceneta Avguština, ZVKDS OE Kranj,

Tomšičeva 7, Kranj.

Besedilo: Mag. Maja Avguštin, Fotografije: arhiv ZVKDS

Stranje, cerkev sv. Benedikta, svetilka pred glavnim olatrjem, vir, arhiv ZVKDS, Jon Grobovšek
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE