Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Preklic epidemije bolezni COVID-19

Cenjene stranke obveščamo, da se poslovanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije po preklicu epidemije bolezni COVID-19 vrača v ustaljen delovni ritem.  Pri osebnih stikih s strankami se upoštevajo varnostni ukrepi v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Stranke nadalje obveščamo, da so s 1. 6. 2020 prenehali veljati začasni ukrepi v zvezi s poslovanjem v upravnih postopkih, ki jih vodi ZVKDS, torej predvsem v zvezi z izdajanjem kulturnovarstvenih pogojev in soglasij za posege v kulturno dediščino. O tega dne naprej je mogoče vlaganje vlog na vse načine, ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku. Ponovno je torej omogočeno tudi vlaganje pisnih vlog osebno pri organu in dajanje ustnih vlog ter ustnih izjav na zapisnik pri organu. Po elektronski poti se bodo lahko vložile le vloge, ki so podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Od 1. 6. 2020 dalje spet tečejo vsi procesni roki v upravnih zadevah (rok za pritožbo, rok za dopolnitev vloge ipd.), ki v času veljave začasnih ukrepov od 29. 3. do 31. 5. 2020  niso tekli. Če je rok delno že pretekel pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, od dne 1. 6. 2020 dalje teče preostanek tega roka. Če pa je bil dokument, ki določa rok (na primer rok za pritožbo ali rok za dopolnitev vloge), izdan v času trajanja začasnih ukrepov, bo tak rok v celoti začel teči od dne 1. 6. 2020 dalje.

Vloge za pridobitev kulturnovarstvenih soglasij in pogojev ter druge informacije najdete tudi v oknu Nasveti za lastnike.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE