Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Posvet - Upravljanje kulturne in naravne dediščine

V torek, 17.10.2023 ob 9.30 se bo na gradu Rajhenburg v Brestanici odvijal posvet na temo Modeli upravljanja kulturne in naravne dediščine – predstavitev različnih praks in pogled v prihodnost. Posvet organizira novomeška enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Krško in Kulturnim domom Krško. 

Sodelujoči predavatelji bodo predstavili različne načine upravljanja območij pomembnejše naravne in kulturne dediščine iz različnih predelov Slovenije ter izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Zakon o varstvu kulturne dediščine definira upravljanje kot »izvajanje nalog, ki so potrebne za izpolnitev namena, zaradi katerega je bila stvar razglašena za spomenik, in obsega predvsem vodenje in organiziranje vzdrževanja, uporabe, dostopnosti, predstavitve javnosti in spremljanje stanja«. Vse to se zapiše v načrt upravljanja, ki je zakonsko obvezen strateški, programski dokument za vse kulturne spomenike, ki so varovani na podlagi mednarodnih pogodb in vsa spomeniška območja. Poleg omejitev, ki jih določa zakonodaja in različni varstveni režimi je potrebno pri upravljanju upoštevati interes in želje lokalnih skupnosti, zainteresiranih društev, lastnikov zemljišč, strokovnih služb in drugih. Na posvetu bodo predstavljeni posamezni načrti upravljanja, različni modeli upravljanja in možnosti povezovanja med posameznimi institucijami. Poudarek bo na pomembnosti vključevanja različnih zvrsti dediščine v upravljanje, kakšne so možnosti financiranja iz naslova javnih razpisov ter evropskih sredstev. Imamo v Sloveniji uspešen model upravljanja, ki ga lahko prezrcalimo še na druge enote naravne in kulturne dediščine? Kako v pripravo upravljavskih načrtov vključevati zainteresirano javnost? Kako zagotavljati participatoren (vključevalen) način upravljanja z dediščino oziroma z njihovimi območji? Kakšne so primerne pravne oblike upravljavcev? To je le nekaj ključnih vprašanj, na katera želimo odgovoriti na posvetu. 

Udeležba na posvetu je brezplačna, potrebno pa se je prijaviti do 15. 10. 2023 na elektronski naslov posvet.upravljanje@zvkds.si 

Točen spored programa lahko preberete tu. 

Foto: Grad Rajhenburg, avtor: Miran Kambič

Za vse dodatne informacije lahko pokličete:

Tina Britovšek, višja konservatorka na ZVKDS, OE Novo mesto 

Elektronski naslov: tina.britovsek@zvkds.si

Mobitel: 051 381 110

Foto: Ajdovska jama, avtor: Tina Britovšek