Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Posebno obvestilo - delovanje ZVKDS v času izrednih razmer

Posebno obvestilo - delovanje ZVKDS v času izrednih razmer

V času izrednih razmer za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je poslovanje ZVKDS s strankami spremenjeno in naši prostori  so zaprti za obiskovalce. Vloge in druga pisanja še naprej nemoteno sprejemamo po pošti ali po elektronski poti. Za vsa vprašanja oz. pojasnila smo vam v času uradnih ur na voljo prek elektronske pošte in telefona.

Kontaktne informacije

Izredne razmere vplivajo tudi na postopke izdajanja kulturnovarstvenih pogojev, soglasij in mnenj ter drugih aktov ZVKDS. Dne 29. marca 2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah omejuje tek rokov, poslovanje s strankami in osebno vročanje v upravnih postopkih. Ukrepi po tem zakonu veljajo do preklica oziroma najdlje do 1. julija 2020.

V času začasnih ukrepov po tem zakonu stranke svoje vloge lahko vlagajo po elektronski poti ali po pošti.

Priporočljivo je vlaganje po elektronski pošti z varnim elektronskim podpisom ali po elektronski pošti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način (na primer s priloženo skenirano vlogo ipd.).

Sestanki, ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so zaposleni zavoda in stranke lahko v neposrednem stiku, se ne izvajajo, razen v nujnih zadevah. Zavod v času začasnih ukrepov ne bo osebno vročal dokumentov v skladu s pravili upravnega postopka, razen v nujnih zadevah.

Postopkovni in drugi roki v času začasnih ukrepov po navedenem zakonu ne tečejo. To pomeni, da stranke, ki so bile pozvane k odpravi pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, niso dolžne izpolniti obveznosti v roku, ki je zapisan v dokumentu, in to ne bo vplivalo na njihov pravni položaj. Prav tako ne tečejo roki za pritožbe ter zakonski roki, v katerih mora zavod izdajati kulturnovarstvene pogoje, soglasja ali mnenja. Zavod v času začasnih ukrepov sicer še vedno posluje, tudi stranke lahko v tem času, če tako želijo, po elektronski poti ali po pošti pošljejo podatke ali listine, potrebne za izvedbo postopka. Roki začnejo ponovno teči po prenehanju začasnih ukrepov, torej najpozneje 1. julija 2020.

ZVKDS bo poskušal v teh spremenjenih razmerah vloge reševati čim bolj tekoče in rešene zadeve tudi posredovati strankam, zato stranke naprošamo, da v vlogah, ki jih objavljamo v oknu Nasveti za lastnike posebej napišejo tudi svoj elektronski naslov. V tem oknu najdete tudi druge nasvete v zvezi s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev, soglasij in mnenj.

Ostanite doma in ostanite zdravi!

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE