Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Poletna šola na Gradišču pri Divači - zaključni dogodek


Mednarodna poletna šola na Gradišču je trileten projekt, ki je namenjen izobraževanju študentov in mladih restavratorjev na področju stenskih slik. Praktični del delavnice poteka na lokaciji, na stenskih poslikavah v cerkvi sv. Helene na Gradišču, teoretični del s predstavitvami in predavanji pa poteka po spletu. Pri izvedbi in organizaciji poletne šole sodelujemo ZVKDS Restavratorski center, OE Nova Gorica, Univerza za uporabne znanosti in umetnosti SUPSI  - iz Švice, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje iz Zagreba ter Akademija za likovno umetnost in oblikovanje iz Ljubljane. Projekt, ki poteka ob podpori občine Divača in Parka Škocjanske jame, je uvodoma predstavilka Minka Osojnik, odgovorna konservatorka in moderatorka dogodka.​ ​​ ​

V okviru šole so bile v letu  2021 narejene naravoslovne, umetnostno zgodovinske in tehnološke raziskave poslikav, pregledani so bili pretekli gradbeni in restavratorski posegi in današnje stanje poslikav. Vsi ti podatki in ugotovitve so bili na pregleden in sistematičen način vneseni v grafično in foto-dokumentacijo poslikav. 2022 so študentje pod vodstvom prof. Alberta Felicija in restavratorjev pričeli s čiščenjem in izsoljevanjem poslikav. Pri tem so uporabljali različne metodologije. V nadaljevanju je predvideno še utrjevanje in končna estetska prezentacija poslikav. Tudi v drugem letu, tako kot v prvem, je bilo pripravljeno obširno delovno poročilo v angleškem jeziku. Končno poročilo bo izšlo v naslednjih letih v zaključni publikaciji v več jezikih.

Na zaključnem dogodku, ki so se ga poleg Alenke Štrucl Dovgan, županje občine Divača in Jerneja Hudolina, generalnega direktorja ZVKDS ter strokovnjakov partnerskih ustanov udeležili tudi cenjeni predstavniki lokalne skupnosti, so študentje ob uvodnih besedah vodje poletne šole g. Alberta Felicija predstavili svoje delo. Nekaj utrinkov z dogodka najdete v nadaljevanju.


Županja Alenka Štrucl Dovgan se je zahvalila prof. dr. Albertu Feliciju za njegovo predano delo.


Jernej Hudolin, generalni direktor ZVKDS je poudaril pomen povezovanje stroke in lokalne skupnosti za ohranjanjanje kulturne dediščine.Mednarodna poletna šola sledi trem ciljem: prvi je izobraževanje študentov restavratorstva na področju stenskih slik, drugi je mednarodno sodelovanje in izmenjava strokovnih mnenj in izkušenj med študenti, profesorji in konservatorji-restavratorji ter tretji, ki je restavriranje stenskih poslikav v cerkvi sv. Helene na Gradišču pri Divači, kar je pomembno predvsem za domačo javnost, je poudarila Anita Kavčič Klančar, vodja oddelka za stenske poslikave na Restavratorskem centru ZVKDS. 


Letos so študentje pod vodstvom prof. Alberta Felicija in restavratorjev pričeli s čiščenjem in utrjevanjem poslikav. Pri tem so uporabljali različne metodologije.

Študentje so na terenu le teden ali dva, njihovo delo na poslikavah zato dopolnjujejo tudi restavratorji iz ZVKDS.  Restavriranje stenskih poslikav na Gradišču pri Divači je bilo vključeno tudi v redni program dela ZVKDS.


Dogodek so s svojim nastopom obogatili študentje glasbene akademije iz Gradca.

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE