Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Otvoritev novega laboratorija raziskovalnega inštituta ZVKDS in predstavitev raziskovalne opreme pridobljene v okviru projekta InnoRenew CoE

Raziskovalni inštitut na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je v okviru Centra za konservatorstvo v četrtek, 7. novembra 2019, slavnostno odprl Laboratorij za karakterizacijo ligno-celuloznih materialov, kjer so predstavili novo laboratorijsko opremo in na primerih pokazali, kaj ta omogoča. 

Vršilec dolžnosti direktorja ZVKDS Janez Kromar je ob novi pridobitvi izrazil veliko veselje in ponos: »Gre za ustanovo, ki se je ukvarjala z dediščino predvsem z uradniškega in upravnega vidika. Prvič se, skupaj z Univerzo na Primorskem in z InnoRenew CoE, pojavljamo v znanstvenih krogih z visokotehnološko opremo.«

ZVKDS pomembno prispeva k raziskavam na področju kulturne dediščine in je, po Inštitutu za celulozo in papir, drugi partner projekta InnoRenew, ki je zaključil s svojo infrastrukturno investicijo. Vzpostavil je raziskovalno infrastrukturo za karakterizacijo in študije degradacije obdelanih ligno-celuloznih materialov kulturne dediščine. 

»S tem smo pridobili sedem sklopov analitske raziskovalne opreme za proučevanje materialov kulturne dediščine na zelo napreden način,« je povedala dr. Polonca Ropret, vodja raziskovalnega inštituta Centra za konservatorstvo ZVKDS.

Nova raziskovalna oprema omogoča nadgradnjo raziskav dediščine, kar bistveno prispeva h kakovostnejšemu načrtovanju konservatorsko restavratorskih posegov in s tem k ohranjanju dediščine. Poleg tega omogoča tudi nadgradnjo izvedbe zagonskih in temeljnih projektov InnoRenew CoE in postavlja ZVKDS na pomembno mesto v nastajajoči evropski raziskovalni infrastrukturi za dediščinsko znanost (E-RIHS). 

Vodja projekta in direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je na slavnostnem dogodku povedala, da v majhni državi, kot je naša, lahko zgolj z interdisciplinarnimi raziskavami na posameznem področju naredimo preboj. 

»V projektu smo znanost kulturne dediščine povezali z lesarstvom, gradbeništvom, papirništvom in še bi lahko naštevali. Danes imamo že ogromno primerov, kjer smo uspešno povezali tako različna področja raziskovanja,« je med drugim rekla dr. Andreja Kutnar in dodala: »Verjamem, da bo ta laboratorij tisti, ki nas bo povezoval tudi po tem, ko se bo projekt končal, kar je ključno, saj želimo nadaljevati s sodelovanjem in ga še nadgraditi.« 

Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Iztok Žigon, direktor Direktorat za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je ob otvoritvi laboratorija podal čestitke projektu InnoRenew in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter dodal: »Otvoritev tega laboratorija je pomemben korak pri uresničevanje znanstvene odličnosti in razvoja projekta InnoRenew.«

Vabljeni k ogledu videoposnetka, ki so ga pripravili kolegi z Univerze na Primorskem in natančneje orisali dogajanje na slavnostnem odprtju laboratorija.

 


Uvodni pozdrav Ingrid Merlak, Center za konservatorstvo, ZVKDS.


Navzoče je pozdravil Janez Kromar, v.d. generalnega direktorja ZVKDS


Govor gospoda Silvestra Gaberščka , vodjeSektorja za nepremično kulturno dediščino Ministrstva za kulturo


Nagovor  dr. Andreje Kutnar, direktorice InnoRenew CoE (InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja)


Dr. Polonca Ropret, vodja Raziskovalnega inštituta CK, ZVKDS, je predstavila novo pridobljeno opremo in nekaj pomembnih projektov Raziskovalnega inštituta v prihodnje.


V prvi vrsti, od leve proti desni: mag. Boris Deanovič, v.d. direktorja Centra za konservatorstvo ZVKDS, mag. Damjana Karlo, vodja Sektorja za strukturne sklade na področju raziskovalno - razvojne dejavnosti MIZŠ,  dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE (InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja), Janez Kromar, v.d. generalnega direktorja ZVKDS, mag. Anita Klemen, pomočnica direktorja Centra za konservatorstvo ZVKDS


Trak so prerezali dr. Andreja Kutnar, Janez Kromar, mag. Damjana Karlo, Silvester Gaberšček in dr. Polonca Ropret


Pred vhodom v prostore novega laboratorija.
mag. Mateja Mešl, direktorica Inštitut za celulozo in papir, doc. dr. Aleš Žnidarič, direktor Zavoda za gradbeništvo, mag. Anita Klemen, pomočnica direktorja CK ZVKDS, Janez Kromar, v.d. generalnega direktorja ZVKDS.


Maša Kavčič in Lea Legan med predstavitvijo prenosne analitske opreme.


dr. Janko Kosel in dr. Črtomir Tavzes med predstavitvijo fluorescentnega konfokalnega mikroskopa in EPR-sistema.


dr. Klara Retko med predstavitvijo FTIR spektrometra in ramanskega spektrometra.


Okrepitev po slavnostni otvoritvi.


 

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE