Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Obnova fasade hiše Maistrova ulica 2 v Kamniku

V Plečnikovem letu 2022 je bila končana tudi obnova fasade hiše Maistrova ulica 2, v Kamniku.

Po drugi svetovni vojni so k novi ureditvi Glavnega trga v Kamniku leta 1953 povabili arhitekta Jožeta Plečnika. V načrtu iz leta 1953 je Plečnik predlagal preoblikovanje trških fasad in postavitev spominskega svetilnika ob rob stika Glavnega trga in Maistrove ulice.

Edina Plečnikova zamisel, ki se je uresničila na Glavnem trgu, je bilo preoblikovanje glavne severne fasade in estetska nadgradnja zahodne fasade hiše Maistrova ulica 2 z odprto lopo (načrti: Anton Bitenc, nadzor: Majda Neřima). Stransko fasado na zahodni strani objekta je s postavitvijo stebrne lope in kuliso zatrepa na strehi mojstrsko povzdignil na nivo glavne fasade.

Zahodna fasada je bila do obnove v toplo sivo barvi, pobarvani dekorativni elementi so bili v oranžni barvi, zato je nova, obnovljena podoba fasade pri nekaterih pustila vtis, da je prenovljena fasada v celoti nova in neustrezne barvne podobe.


pred obnovo

Ob konservatorsko restavratorskih raziskavah je bilo ugotovljeno, da sta bili obe fasadi močno sprani, da so bile barvne sledi zelo skromne, na zahodni fasadi je bil fin omet (zaključni sloj) povsem preperel. Svetlo siva barva zahodne fasade je bila pravzaprav barva spranega ometa fasade in ne njen originalen zaključni barvni sloj. Hkrati je bilo ugotovljeno, da je bila zahodna fasada z lopo od nastanka leta 1953 enkrat že prenovljena in da je bila njena podoba ob tem deloma spremenjena. Vsi dekorativni elementi so bili restavrirani in v določenih poškodovanih detajlih rekonstruirani. Noben dekorativni element na fasadi ni bil na novo izdelan. Večjo rekonstrukcijo so doživeli predvsem križi šivanih vogalov. Sgraffito na lopi je bil restavriran leta 2003, zato fasada lope ni bila predmet posegov.

Na severni fasadi, ki se je z vidike prenove zdela na prvi pogled relativno preprosta, nas je čakalo nepričakovano presenečenje. Raziskave izstopajočih fug in kamnite stene so pokazale, da so bili poleg fug barvani tudi kamni. Na kamnih so bile najdene sledi lazurno nanesene temno sive barve. Ker lazurnega učinka ni bilo mogoče zadovoljivo doseči, smo se odločili, da izpostavljene kamne pustimo v obstoječi podobi.


 po obnovi

Besedilo: Mag. Maja Avguštin, ZVKDS, OE Kranj

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE