Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Novela Zakona o varstvu kulturne dediščine

Vlada Republike Slovenije je 25.02.2016 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) velja v evropskem okolju za sodoben in napreden zakon, ki celovito ureja varovanje materialne in žive (nesnovne) kulturne dediščine na ozemlju Republike Slovenije, uveljavlja načelo sorazmernosti med javnim interesom in pravicami lastnikov ter prenaša določila ustreznih mednarodnih konvencij in evropskih direktiv v slovenski pravni red.
Predlagana novela zakona ne spreminja načel temeljnega zakona o varstvu kulturne dediščine. Spreminja pa predvsem področje žive (nesnovne) dediščine in vključuje nekatere nujne spremembe, povezane z zamenjavo pojmov »živa dediščina« in »živa mojstrovina« s pojmoma »nesnovna dediščina« in »nesnovna dediščina posebnega pomena«, z možnostjo sofinanciranja ohranjanja spomenikov žive (nesnovne) dediščine iz javnih sredstev, spremembo načina določitve pristojne organizacije za varstvo žive (nesnovne) dediščine in razglašanjem žive (nesnovne) dediščine.
Poleg celovitih sprememb na področju varstva žive (nesnovne) dediščine novela vsebuje še nekaj nujnih sprememb in dopolnitev, in sicer omejuje rok veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev in soglasij za posege v dediščino, ukinja volontersko pripravništvo na področju varstva kulturne dediščine in ureja strokovno delo na področju varstva. Poleg tega je podrobneje opredeljena tudi uporaba imena in podobe spomenika.
 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE