Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Napovednik razstave: Konservatorsko delo prof. dr. Petra Fistra na Gorenjskem

Konservatorsko delo prof. dr. Petra Fistra na Gorenjskem

Otvoritev virtualne razstave bo v četrtek, 14.01.2021. 

Na območni enoti Kranj, Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo se odločili, da ob 80.-letnici rojstva prof. dr. Petra Fistra pripravimo razstavo, ki bo posvečena njegovemu konservatorskemu delu na Gorenjskem. 
Na takrat še Zavodu za spomeniško varstvo Kranj (ZSV) je bil Fister zaposlen med leti 1966 in 1974. Tudi po prevzemu profesure na FAGG (današnja Fakulteta za arhitekturo) v Ljubljani je nadaljeval svoje raziskovalno delo na področju varstva kulturne dediščine tako doma kot v tujini. Njegovo delo je bistveno prispevalo k razumevanju potrebe po varstvu kulturne dediščine in nepozabno vplivalo na mnoge njegove študente in druge slušatelje. Njegov vpliv je prav tako še vedno prisoten pri našem vsakodnevnem konservatorskem delovanju. Pri  pregledovanju njegovih starih načrtov, zapiskov, člankov, risb, itd… pogosto naletimo na relevantne odgovore danes zastavljenih vprašanj in strokovnih dilem.
V osmih letih zaposlitve je do leta 1974 prispeval približno 70% vse fotodokumentacije takratnega Zavoda. V osmih letih delovanja na Zavodu je izrisal preko 150 arhitekturnih načrtov. Sistematično je pristopal k izdelavi dokumentacije uličnih fasadnih nizov v mestnih in trških jedrih  za potrebe  izdelave barvnih študij fasad, portalov, rezljanih vratnih kril, kašč, znamenj, napajalnih korit in avtentičnih vaških ambientov. V času njegovega delovanja so bili v našem prostoru najodmevnejši revitalizacijski načrti, saj so povezali ne samo študente, projektante in lokalno oblast, pač pa tudi prebivalce, kar je pripomoglo k nenadejanemu uspehu omenjenih načrtov. Prvega je izdelal prav za mestno jedro Tržič leta 1975. Tudi na podlagi Fistrovih študij so bila gorenjska mestna jedra v osemdesetih letih 20. stoletja razglašena za kulturne spomenike. 
Na razstavi bodo poleg izdelanih plakatov, razstavljeni tudi primeri njegovih skicirk, načrtov, zapisov, slikarskih del, itd.
Razstavo je v sodelovanju z dr. Fistrom  pripravila OE Kranj ZVKDS. Ogledali si jo boste lahko  od 14. 01. 2021 na spletnih straneh ZVKDS.

Peter Fister na terenu, Bodešče pri Bledu leta 1973Peter Fister pri pregledovanju knjige, ki je nastala po študiju na Delosu (D'ELOS, L'ilot de la maison des comediens; Paris 1970)Peter Fister, risba iz  Delosa 2, 1964Peter Fister, krokiji Tuhinjskih kašč (štiri izmed petindvajsetih) v KamnikuKamnik, Dvorec Zaprice, Tuhinjske kašče kot muzej na prostemPeter Fister, predlog za končno  ureditev in revitalizacijo gradu Kamen v Begunjah na Gorenjskem Peter Fister, risba iz Delosa 1, 1964Peter Fister, načrt fasade Legatove hiše v lescah,1967Peter Fister, barvna študija fasade Legatove hiše v Lescah, 1967 ZVKDS, fotokarton s fotografijo Šivčeve hiše pred prenovo, 1974Peter Fister, hiša Mojstrana 33, 1968Peter Fister, eden izmed številnih prispevkov v publikaciji  Varstvo spomenikovZVKDS, Fotokarton s Fistrovo fotografijo cerkve sv. Duha v Bohinju, 1969Peter Fister, olje 1968Peter Fister, risba iz Delosa 3, 1964Peter Fister, risba vizualizacije protiturškega tabora na Krtini pri Domžalahgrad Kamen v Begunjah na Gorenjskem, leseni most nad prvim obrambnim jarkom, foto Peter Fister,1974Peter Fister, grad Kamen v Begunjah na Gorenjskem, risba dohodov v palacij, 1973Peter Fister, načrt za rekonstrukcijo spodnjega dvižnega mostu v gradu Kamen v Begunjah na GorenjskemPeter Fister, barvna študija fasad Trga svobode v Tržiču, 1977
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE