Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Mednarodni projekt TrArS-Tracing the Art of the Straub Family

Predstavitev opusa družine Straub v spletnem katalogu

Projekt TrArS (Tracing the Art of the Straub Family) temelji na preučevanju opusov članov kiparske družine Straub, ki so veljali za vodilne kiparje 18. stoletja v več mestih današnje Nemčije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Izhajali so iz iste kiparske in  mizarske delavnice v Wiesenstegu v Nemčiji. V Sloveniji, predvsem na severovzhodnem delu Slovenije so delovali trije bratje: Jožef Straub, Filip Jakob Straub in Janez Jurij Straub.

Projekt je z  namenom raziskovanja povezal posamezne evropske strokovnjake in institucije na področju varovanja kulturne dediščine iz štirih držav. Ekipe raziskovalcev, sestavljene iz umetnostnih zgodovinarjev in konservatorjev- restavratorjev so preučevale posamezne spomenike in situ, z analizo samih umetnin in analizo stanja, v kakršnem se nahajajo.

Vzporedno s projektom se na oddelku za les (v okviru rednega programa od leta 2015) izvajajo konservatorsko- restavratorska dela na lesenih polikromiranih plastikah iz Pokrajinskega muzeja v Mariboru, v katerem imajo razstavljeno zbirko del Jožefa Strauba. Med raziskovanjem na terenu smo v prostore Restavratorskega centra ZVKDS pripeljali dve leseni polikromirani plastiki iz glavnega oltarja v cerkvi sv. Danijela v Štanjelu, delo Jožefa Strauba, ki sta v izredno slabem stanju. Na glavnem oltarju v cerkvi na Arehu smo izvedli facing na polikromaciji kipov in arhitekture oltarja, da bi preprečili nadaljnje odpadanje barvne plasti in pozlate. Terenski ogledi in popisi  Straubovih stvaritev po Sloveniji so potekali med 11. novembrom 2017 in 7. majem 2018.

Cilj projekta je priprava spletnega kataloga in tiskane monografije (s katalogom del), ki so atribuirana članom družine Straub. Projekt je delno financiran s podporo Evropske komisije, vodilni partner projekta je Hrvaški restavratorski zavod. Slovenski partnerji pri projektu ter raziskovalci in avtorji spletnega kataloga so predstavniki ZVKDS- Restavratorskega centra (Saša Dolinšek, Valentin Benedik, dr. Katja Kavkler) in UL, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino (prof. Matej Klemenčič, dr. Katra Meke in Valentina Pavlič).

Več o projektu najdete na spletni strani TrArS.eu: http://trars.eu/

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE