Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Mednarodna študija ESPON Materialna kulturna dediščina kot strateški prostorski razvojni vir

Mednarodna študija ESPON Materialna kulturna dediščina kot strateški prostorski razvojni vir: mapiranje vplivov s pomočjo niza skupnih evropskih družbeno-ekonomskih kazalnikov

ESPON EGTC je evropska skupina za teritorialno sodelovanje, ki od leta 2002 gradi vseevropsko bazo znanja na podlagi teritorialnega razvoja.

Študija, ki je potekala v letih 2018-9, si je prizadevala izmeriti prispevek (vpliv) materialne kulturne dediščine na ekonomski razvoj v deželah in regijah deležnikov v obdobju preteklih petih let (https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swd-european-framework-action-cultural-heritage_en). Na podlagi predhodnih izsledkov dela European Heritage Heads Forum – Economic Task  Force (https://www.ehhf.eu/economic-taskforce) in Evropske Komisije, je raziskava definirala ekonomske sektorje na katere ima vpliv materialna kulturna dediščina, in zbrala podatke na podlagi kazalnikov vpliva, kot so zaposlenost, bruto dodana vrednost in prihodek. Obravnavani sektorji so bili: arheologija, arhitektura, muzeji/knjižnice/arhivi, turizem, gradbeništvo, trgovina z nepremičninami in zavarovalništvo.

Osrednji izzid raziskave je postal skupni teoretski okvir, ki je kot rečeno določil najpomembnejše gospodarske sektorje na katere ima vpliv materialna kulturna dediščina, in razvoj empiričnih dokazov o tem vplivu. Študija je prav tako razvila izhodišče za sistem monitoringa v deželah deležnikov, ki naj bi obsegal vse aktivnosti za pridobitev in vzdrževanje kazalnikov vpliva v prihodnosti.

Raziskava je bila uvrščena med ključne v Evropskem okviru za ukrepanje na področju kulturne dediščine (European Framework for Action on Cultural Heritage, European Commission, 2018 https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swd-european-framework-action-cultural-heritage_en). Obravnavana statistika in kazalniki bodo koristili razumevanju gospodarskega prispevka ohranjanja materialne kulturne dediščine: predvidevamo, da bodo pridobljeni rezultati spodbudili sprejemanje ustreznejših političnih odločitev na podlagi pridobljenih dokazov, povezanih z varstvom in promocijo materialne kulturne dediščine.

Raziskavo sta izvajali Valdani Vicari & Associati (Italija) in KEA European Affairs (Belgija), opazovalec je bil Generalni direktorat za vzgojo, mladino, šport in kulturo Evropske komisije, svetovalno-usklajevalno vlogo v tem projektu so izvajale naslednje institucije:

  • Norveški direktorat za kulturno dediščino (vodilni deležnik)
  • Bruseljska regija (Oddelek za dediščino)
  • Flamska agencija za dediščino
  • Švedski nacionalni odbor za dediščino
  • Nizozemska agencija za kulturno dediščino
  • Evropski svet prostorskih načrtovalcev
  • Romunsko ministrstvo za kulturo in nacionalno identiteto
  • Slovaški odbor za spomenike
  • Avstrijski Zvezni urad za kulturno dediščino
  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Zvezda Koželj).

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE