Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Javno obvestilo

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, je pripravil predlog za spremembo in dopolnitev Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/09, 88/14, 19/16, 76/17 in 17/18) http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1611 in v skladu z 12. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) javno obvešča lastnike o spremembah in dopolnitvah odloka ter jim daje možnost, da podajo svoje mnenje.  

V formalnem postopku evalvacije predloga nominacije del arhitekta Jožeta Plečnika na seznam svetovne dediščine UNESCO je evalvacijska komisija opozorila na potrebne spremembe pri varovanju posameznih spomenikov in njihovih vplivnih območij.

Območja so bila ponovno ovrednotena v sodelovanju z delovno skupino za nominacijo pri Ministrstvu za kulturo. Na podlagi tega ovrednotenja je zavod pripravil predlog za naslednje spremembe odloka:

  • Črna vas - Cerkev sv. Mihaela (EŠD 79): povečanje vplivnega območja na južni strani;
  • Ljubljana - Kongresni trg (EŠD 368): določitev vplivnega območja spomenika na severni in zahodni strani;
  • Ljubljana – Plečnikove Žale (EŠD 14625):  povečanje vplivnega območja spomenika na zahodni, južni in vzhodni strani;
  • Ljubljana – Rimski zid na Mirju (EŠD 22658): povečanje območja spomenika in vplivnega območja spomenika na zahodnem robu;
  • Ljubljana – Nabrežja Gradaščice (EŠD 22824): povečanje območja spomenika na severni strani;
  • določitev novega širšega vplivnega območja Plečnikovih del v jedru mesta Ljubljana.

Rok za posredovanje morebitnih mnenj na predlog spremembe odloka je 11. februar 2021.

Mnenja lahko pošljete na naslov: tajnistvo.lj@zvkds.si

Fotografije: Matevž Paternoster/MGML

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE