Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Izšla je 7. številka periodične interdisciplinarne strokovno-znanstvene publikacije RES.

Izšla je 7. številka periodične interdisciplinarne strokovno-znanstvene publikacije RES., tokrat posvečena Prezentaciji stenskih poslikav – pogledom, konceptom, pristopom v slovenskem in posebej angleškem jeziku. V obliki monografije objavljamo prispevke, nastale leta 2018 iz referatov z dveh simpozijev: Retuša in problematika prezentiranja stenskih poslikav (Škofja Loka, 27. 10. 2016) in Estetska prezentacija stenskih slik – problemi in rešitve (Narodna galerija, Ljubljana, 3. 10 . 2017). Povabljeni domači in tuji referenti, avtorji prispevkov, so strokovnjaki različnih profilov, tako umetnostni zgodovinarji kot konservatorji-restavratorji. Nekateri so zaposleni v spomeniškovarstveni službi, nekateri v raziskovalnih ali izobraževalnih institucijah, drugi delujejo kot zasebniki. Prispevki iz različnih vidikov obravnavajo končno prezentacijo stenskih poslikav, ki jo prepoznavamo kot eno najbolj kompleksnih že v definiranju in razumevanju problemov in rešitev, še posebej pa v praktičnem izvajanju. Lotili pa smo se tudi pri nas doslej zanemarjene teme – estetskega vidika prezentacije, ki ga je še posebej težko definirati, saj je močno kulturološko in časovno pogojen, odvisen od številnih dejavnikov, restavratorskih trendov, okusa časa, zgodovinskih razmer in subjektivnega doživljanja.

Naslovna tematika je razdeljena v tri sklope: Zgodovinska in teoretična izhodišča, Teorija in praksa v tujini in Slovenske izkušnje: problemi in rešitve, v katere je razvrščenih petnajst prispevkov. Odločitev za objavo je materializacija ene prvih začrtanih nalog Delovne skupine za varstvo in ohranjanje stenskih slik Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki si je ob reševanju problematike konserviranja in restavriranja stenskih poslikav zadala tudi nalogo pospeševanja dialoga, strokovnega branja, izobraževanja in dviga kakovosti strokovno-znanstvenega objavljanja.

Mateja Neža Sitar, urednica zbirke RES

Oba izvoda najdete v nadaljevanju oz. slovenski izvod v E- knjižnici ZVKDS in angleški v E- library IPCHS.

 

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE