Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Izdana posebna številka Vestnika - Priročnik za vrednotenje kulturne dediščine za določitev varstvenih območij dediščine - VOD

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v posebni številki Vestnika izdal Priročnik za vrednotenje kulturne dediščine za določitev varstvenih območij dediščine - VOD. Priročnik je nastal je v okviru projekta eDediščina - Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, ki ga je vodilo Ministrstvo za kulturo in je rezultat večletnega sodelovanja med ministrstvom in zavodom. Priročnik vsebinsko povzema in nadgrajuje predhodne dokumente zavoda ter dodatno pojasnjuje merila za vrednotenje kulturne dediščine po vrstah VOD, pojasnjuje in opredeljuje pomen ocen, opredeljuje varovane sestavine dediščine, uvaja numerično vrednotenje in informativno opredeljuje mejo v doseženih odstotkih, kadar je obravnavana enota dediščine bodisi opredeljena kot VOD bodisi ne ustreza kriterijem in je izločena iz nadaljnje obravnave. Na podlagi testnih primerov se je metodologija vrednotenja kulturne dediščine po tem sistemu pokazala kot uporabno orodje ne le za določitev VOD v sistemu ISeD, pač pa tudi za vrednotenje druge kulturne dediščine oziroma opredelitev kulturnih spomenikov lokalnega ali državnega pomena.

Priročnik je namenjen predvsem konservatorjem Službe za kulturno dediščino na zavodu in služi kot interno navodilo pri vrednotenju posamezne enote kulturne dediščine v sistemu ISeD za določitev VOD. Razumeti ga je treba kot poskus uvajanja enotne metodologije za vrednotenje kulturne dediščine na zavodu. Je pripomoček za interdisciplinarno in celostno obravnavanje kulturne dediščine, kar pa je nedvomno koristna informacija tudi za širšo javnost.

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE