Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

European Heritage Strategy for the 21st Century – the Golden Collection of Good Practices

Svet Evrope je v partnerstvu s francoskim Ministrstvom za kulturo v okviru letošnjega francoskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope  izdal knjigo European Heritage Strategy for the 21st Century – the Golden Collection of Good Practices(https: https://rm.coe.int/european-heritage-strategy-for-the-21st-century-the-g...). Publikacija predstavlja reprezentativni izbor 32 primerov dobrih praks s področja kulturne dediščine članic Sveta Evrope, ki udejanjajo načela Faro konvencije Sveta Evropein njene Strategije 21 (https://rm.coe.int/european-heritage-strategy-for-the-21st-century-strat...).

Strategija 21 http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Novice/... prvenstveno izpostavlja celostno upravljanje dediščine: njena »priporočila« predstavljajo različne poti za soočenje z izzivi multidisciplinarnega, sodelovalnega inambicioznega pristopa k vsaki od njenih treh sestavin: »družbe«, »prostorskega in gospodarskega razvoja« ter »znanja in izobraževanja«.  Strategija 21 predstavlja tudi vsebinsko izhodišče za slovensko strategijo kulturne dediščine, ki je v zaključni fazi priprave.

Publikacija predstavlja izbor izmed več kot sto dobrih praks, objavljenih na spletni strani Strategije 21 (https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-good-practices).

Iz Slovenije sta bila za zlati izbor izbrana dva projekta:

Debela Griža kot primer dobre prakse pri udejanjanju priporočila Strategije 21 z upoštevanjem dediščine v politikah razvoja trajnostnega turizma (D7).
Ponovna uporaba podeželskih stavb v Sloveniji v okviru izvajanja programa razvoja podeželja – kot primer dobre prakse spodbujanja ponovne uporabe dediščine ter tradicionalnega znanja in praks.

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE