Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Cerkev sv. Helene, podpis pogodbe o upravljanju in odprtje prenovljenih del

09.12.2021, Gradišče pri Divači,  slavnostni podpis pogodbe o upravljanju cerkve sv. Helene in odprtje obnovljenih del. Prostor bo namenjen tako sakralnim kot tudi novim kulturnim vsebinam.

Gostje je naprej pozdravila Alenka Štrucl Dovgan, županja občine Divača, ki bo po novem upravljajala s cerkvijo in skrbela za ta pomemben spomenik.  Občina Divača je prevzela cerkev v najem za najmanj 20 let. V objekt je občina s proračunskimi sredstvi vlagala že v preteklosti, objekt bo obdržal kulturno, izobraževalno, sakralno in turistično funkcijo je v pozdravnem nagovoru  poudarila županja. Skrbnik pogodbe je poleg občine tudi župnija Divača.

Cerkev se v zadnjih letih postopno obnavlja. Po zadnji obnovi strehe 2004 je bil leta 2017 obnovljen suhi zdi okoli cerkve, 2018 je bila statično sanirana streha, 2019 so bila vgrajena nova okna z UV zaščito. Z letom 2021 se je na Gradišču pričela tudi mednarodna restavratorska šola, ki je zasnovana kot triletna delavnica, v sklopu katere se študenti restavratorstva univerz iz Slovenije, Hrvaške in Švice spoznavajo za najnovejšimi metodami restavriranja stenskih poslikav.

Pravkar so se končala obnovitvena dela na zunanjščini, ki se je v celoti restavrirala. Cerkev sv. Helene, ki je v osnovi še zgodnjegotska in v 17. stoletju predelana stavba, ima v veliki meri še ohranjene prvotne apnene omete, zaradi česar je bilo s strani ZVKDS določeno, da se zunanjščina restavrira po principu maksimalnega možnega ohranjanja avtentične podobe in materiala. Vsi kvalitetni apneni ometi so se ohranili, in utrdili, manjkajoči deli so se dopolnili z novimi po vzoru originala. Tudi prvotni apneni  beleži so se ohranili in utrdili, niso se prekrili z novimi, temveč se je rekonstruirane dele tonsko prilagodilo originalu. Restavrirani so bili tudi vsi kamniti elementi, popravljena sta bila stika zvončnice in lope z ladjo, kar bo preprečilo nadaljnji vdor vlage v objekt. Letošnji restavratorski poseg je tako zaključil dolgoletno obnovo zunanjosti cerkve in hkrati zagotovil boljše pogoje za ohranjanje največjega bogastva njene notranjosti – dragocenih srednjeveških fresk.

Restavratorska dela na zunanjščini je izvedlo podjetje GNOM d.o.o..

Ob tem še manjša zanimivost, poleti so študentje odkrili tudi manjkajoči del freske, miško med tacami leva, ki je s prostim očesom nevidna in zanjo do sedaj nismo vedeli. Barvna plast, s katero je bila naslikana, je namreč odpadla, njeni ostanki pa so dobro vidni pod UV lučjo. Na plakatih, ki smo jih v ZVKDS pripravili ob tej priložnosti, si bodo lahko obiskovalci cerkve ogledali manjkajoči del freske.

Odkritje potrjuje domnevo, da se poslikava  navezuje na Ezopovo basen o levu in miši.

Dogodek sta s svojim umetniškim glasbenim ustvarjanjem obogatila  priznana glasbena ustvarjalca prof. Tomaž Nedoh (sopran saksofon) in baritonist Jure Počkaj.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE