Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

70. obletnica publikacije Varstvo spomenikov

Ob praznovanju evropskega leta kulturne dediščine 2018 zaznamujemo tudi sedemdeseto obletnico izhajanja najstarejše publikacije s področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine na Slovenskem – Varstva spomenikov.

Ob tej priložnosti je pred nami jubilejna 50. številka Varstva spomenikov, s katero zaznamujemo obletnico izida prve številke Varstva spomenikov v letu 1948 (Vestnik zavoda za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti, Leto 1, št. 1). V uvodniku te številke so zapisali: »Merilo narodove kulture in zrelosti se v največji meri izraža v prizadevanju po zaščiti in proučevanju kulturnih spomenikov, ki pomenijo poleg svoje posebne znanstvene ali umetnostne in estetske vrednosti pogosto tudi znatno materialno vrednost.« Prav zavedanje, da kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje, je vodilo pisce uvodnika, da so zapisali: »Dolžnost nas vseh je, da cenimo in spoštujemo ustvarjalne napore, pričevalnost dela ali dokumentacijo življenja neštetih generacij, da se seznanjamo z načeli in nalogami spomeniškega varstva tudi v naši živi sedanjosti, ko stojimo na prelomu, v katerem propada staro in raste novo …«. Vse to nas zavezuje, da s pravilno vzgojo poglabljamo zavest »… o nujnosti ohranitve pomembnih kulturnih dobrin, za katere odgovarjamo pred svojim lastnim narodom, našimi potomci in pred svetom«.

Prav vse povzete usmeritve izpred sedemdesetih let so aktualne še danes: pomen kulturne dediščine za širšo družbo, prispevek kulturne dediščine h gospodarstvu, vloga kulturne dediščine v evropski kulturni diplomaciji in pomen dolgoročnega varstva kulturne dediščine, kar vse zaznamuje letošnje evropsko leto kulturne dediščine 2018.

Novi prispevki v jubilejni številki kažejo na raznovrstnost in interdisciplinarnost konservatorske stroke pri nas, ki se je skozi desetletja razvila v sodobno in razvito profesionalno vedo, ki ima ogromno zaslug za varovanje kulturne dediščine v Sloveniji in njeno upravljanje.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE