Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

40 LET organiziranega varstva in ohranjanja nepremične kulturne dediščine na območju OE Novo mesto ZVKDS

Odprtje razstave: Grad Grm v odsevu časa, Grad Grm, 29. september 2023

Organizirana služba varstva in ohranjanja kulturne dediščine jugovzhodne Slovenije praznuje v letošnjem letu 40 let svojega delovanja. Začetki organizirane službe za varstvo kulturne dediščine v Nove mestu segajo v leto 1980, ko je bila znotraj tedanjega Zavoda za družbeno planiranje Novo mesto ustanovljena organizacijska enota za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pred tem je to območje pokrival Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Samostojni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto (ZVNKD) je bil ustanovljen leta 1983. Z ustanovitvijo Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v letu 1999 je iz kulturnovarstvenega dela ZVNKD nastala območna enota ZVKDS v Novem mestu. 

Zaposleni na njej izvajamo naloge s področja varstva in ohranjanja nepremične kulturne dediščine v 18 občinah v jugovzhodni Sloveniji, od 2021 tudi na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki, ki sta bili v preteklosti v pristojnosti ljubljanske območne enote ZVKDS. Na območju, ki ga pokrivamo, je trenutno registriranih 3275 enot nepremične kulturne dediščine, od tega 757 kulturnih spomenikov lokalnega in 36 državnega pomena.

Sedež enote je od leta 1994 na gradu Grm, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena in je od leta 2009 v lasti države. Prostore na gradu, ki so neurejeni in za hrambo arhivskega gradiva neustrezni, si že od vsega začetka delimo z Zgodovinskim arhivom Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino. Čeprav so načrti za celovito prenovo gradu pripravljeni že od leta 2010 dalje, se ta še ni zgodila. Kljub vsemu se v obeh inštitucijah trudimo, da bi grad vzdrževali po najboljših močeh. Prizadevamo pa si tudi, da bi bil grad čim bolj odprt za javnost in da bi kot mestni grad kar najbolje služil potrebam Novomeščanom.

Tem ciljem sledi tudi panojska razstava na prostem z naslovom Grad Grm v odsevu časa, ki smo jo pripravili ob praznovanju našega jubileja. Grad Grm, ki je že stoletja vpet v življenje Novega mesta, predstavljamo kot izjemen kulturni spomenik s kulturnozgodovinsko, arhitekturno, umetnostno, vrtno-krajinsko in prostorsko vrednostjo. Hkrati ga predstavljamo tudi kot posebno mestno dragocenost, saj s svojim dvoriščem in grajskim parkom nudi domačinom in obiskovalcem Novega mesta izjemen prireditveni prostor in prostor za oddih ter prosti čas.

Na odprtju razstave, ki bo potekala na dvorišču gradu Grm v petek, 29. 9. 2023, ob 11. uri, bodo obiskovalce pozdravili slavnostni gostje in vodja OE Novo mesto, o sami razstavi in njeni zasnovi bo spregovorila konservatorka mag. Pavla Peterle Udovič. Kulturni program bodo popestrili učenci Glasbene šole Novo mesto.

Na slavnostni prireditvi bo v grajskem razstavišču Arkade na ogled postavljena tudi potujoča razstava z naslovom Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije, ki jo je novomeška območna enota ZVKDS pripravila že v lanskem letu. Z njo gostuje po občinah jugovzhodne Slovenije, ob tej priliki tudi v Novem mestu. V razstavišču Arkade bo razstava na ogled do 11. oktobra 2023.

Ker se zavedamo, da bi bila naša prizadevanja brez sodelovanja lastnikov in upravljavcev dediščine zaman, posvečamo potujočo razstavo tudi njim in vsem ostalim, ki so sodelovali z nami. Novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bo ob zaključku gostovanja potujoče razstave (11. oktobra 2023, ob 17. uri) organizirala vodenje po njej in ob tej priliki podelila naslednjim ustanovam, društvom in posameznikom enajst posebnih zahval za njihov pomemben prispevek k ohranjanju kulturne dediščine na območju mestne občine Novo mesto: Mestna občina Novo mesto, Janez Brulc iz Hrušice na Dolenjskem, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Jožef Lap, nekdanji prošt novomeškega Kapitlja, Društvo Machova dediščina pod Gorjanci, Škofija Novo mesto, Slovenske železnice, Matjaž Pavlin s Pahe pri Otočcu, Društvo Novo mesto, Združenje borcev za vrednote NOB in dr. Daniel Brkić, pastor Evangelijske cerkve v Novem mestu.

Na razstavi je predstavljen izbor projektov, ki so rezultat strokovnega dela in prizadevanj zaposlenih konservatorjev, restavratorjev in drugih strokovnih sodelavcev v zadnjem desetletju (2012-2022). Posamezne pomembnejše varstvene dejavnosti in izbrani obnovljeni spomeniki omogočajo vpogled v aktualno problematiko in izzive spomeniškovarstvenega dela v jugovzhodnem delu Slovenije.

Dodatne informacije:

  • mag. Pavla Peterle Udovič, konservatorka elektronski naslov: pavla.peterle.udovic@zvkds.si telefon/mobilni telefon: 07 393 15 80/030 484 077
  • mag. Dušan Štepec, konservatorski svetnik elektronski naslov: dusan.stepec@zvkds.si telefon/mobilni telefon: 07 393 15 69/031 684 604
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE