Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

30. Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in 8. Teden kulturne dediščine (TKD)

Sporočilo za javnost

Ta konec tedna se pričenjajo 30. Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in 8. Teden kulturne dediščine (TKD): Spoznaj?Varuj!Ohrani. 26. september−10. oktober 2020

Semič, 21. september 2020. Na današnjem novinarskem srečanju  je prisotne najprej pozdravila Polona Kambič, županja občine Semič, ki bo letos gostila slavnostno odprtje. Predstavila je številna prizadevanja občine Semič za ohranitev dediščine tega območja.

" S pomočjo Župnije Semič  vsako leto dediščini namenjamo izdatne finančne vire, sedaj se počasi približuje koncu večletna celovita obnova (notranjosti in zunanjosti) farne cerkve sv. Štefana, ki bo obnovljena kot zadnja stavba v trškem jedru Semiča. Občina namreč že več let s subvencijami spodbuja obnovo fasad v trškem jedru Semiča in tako so se postopoma uredile vse fasade, naslednje leto se jim bo tako pridružila tudi farna cerkev. V namen prezentacije nekdanjega obzidja pred cerkvijo, smo leta 2014 izkoristili tudi sredstva evropskih skladov" je povedala Kambičeva. 

Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki že od vsega začetka koordinira Dneve in Teden dediščine je govoril o pomembnosti izobraževanja o kulturni dediščini in njeni tesni povezanosti z našo identiteto in razvojem skupnosti.

Nimamo vsi enakega dostopa do znanj o dediščini, zato je še posebej pomembno, da dogodki, kot so Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine, ki bodo potekali v naslednjih dneh, temu posvečajo posebno pozornost. Naj ob tem dodam, da prav letos praznujemo 30 let Dnevov v Sloveniji, kar je gotov velik uspeh. Danes razumemo, da se moramo o vrednotah kulturnega prostora v katerem živimo in, ki jih najbolj neposredno odraža prav naša živa in materialna kulturna dediščina učiti in jih raziskovati je še povedal Hudolin.

Irena Plut, direktorica Kulturnega centra Semič je povedala, da so v Semiču s ponosom prevzeli odprtje letošnjih jubilejnih 30. Dnevov evropske kulturne dediščine. 

 Našemu povabilu k oblikovanju otvoritvenega dne z vsebinami, ki nas tako na kulturnem kot naravnem področju zaznamujejo ali pa jih odkrivamo na novo so se odzvale osnovne šole, društva, zavodi in posamezniki, ki jim je mar za ohranjanje dediščine. Zahvaljujem se vsem zavodom, društvom, ki bodo popestrili 25. september s svojimi aktivnostmi. Ogledali si boste lahko 10 priložnostnih in stalnih razstav ter 20 delavnic. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, ki pod mentorstvom Vlaste Henigsman že 11 let sodeluje v DEKD, bo ta dan namenila raziskovanju dediščine.  Posebna zahvala pri snovanju vsebin in strokovni pomoči gre g. Iztoku Premrovu. Že kar vrsto let z veseljem in strokovnostjo kot umetnostni zgodovinar z dolgoletnimi uredniškimi izkušnjami  sodeluje z našim okoljem. Zahvalila bi se rada tudi skupini, ki je pripravila razstavo Beli svet med Gorjanci in Kolpo. Na pobudo ga. Mire Ivanovič bomo postavili razstavo dediščine Bele krajine. Zahvala gre Zavodu za varstvo kulturne dediščine, enota Novo mesto, še posebej g. Mitji Simiču in Viti Weiss, Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, g. Mateju Simčiču, moji sodelavki Tanji Prešeren Banovec in ga. Miri Ivanovič. Z razstavo želimo v 10 slikah prikazati pestrost belokranjske dediščine: sakralna dediščina, Kočevarji, vinogradništvo, kulinarko, sledi Jakoba Savinjška in posebnosti naravnih danosti med Gorjanci in Kolpo.

PROGRAM ODPRTJA

Otvoritvena slovesnost bo potekala v petek, 25.09.2020 ob 11.00 uri v dvorani KC Semič brez prisotnosti gledalcev. Predvajala se bo v živo, ogled bo mogoč preko preko youtube kanala.

Srečanje z mediji je zaključila koordinatorka Nataša Gorenc, ki je predstavila temo letošnjega leta - izobraževanje, ki jo odražata tako celostna podoba kot moto leta: Spoznaj?Varuj!Ohrani. 

Obsežen in raznolik program več kot 400 dogodkov vabi v 150 krajev po vsej Sloveniji, v Italiji in na Madžarskem, na kar smo zelo ponosni, saj smo v evropskem merilu po njihovem številu na število prebivalcev med 50 sodelujočimi državami na samem vrhu je uvodoma povedala Gorenčeva. Lansko leto so dogodki privabili več kot 50.000 obiskovalcev, letos seveda ne bo tako, je pa pomembno, da je prisoten pozitiven pristop in da imajo organizatorji voljo prilagajati se vsem priporočilom za varovanje našega zdravja. Pri pripravi programa sodeluje blizu 500 organizacij: to so zavodi s področja dediščine in kulture, občine, krajevne in vaške skupnosti, društva, vrtci, osnovne, srednje šole in gimnazije, višje šole in fakultete, knjižnice in turistične organizacije.V najprepoznavnejšem kulturnem dogodku pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije, bo letos osrednje mesto pripadalo izobraževanju o kulturni dediščini. Temi se skupaj s Slovenijo pridružuje večina petdesetih sodelujočih držav, podpisnic Evropske kulturne konvencije.

V letu 2020 izpostavljamo izobraževanje o kulturni dediščini kot vseživljenjsko kategorijo. 

Na celostni podobi tako lahko opazite risbe, ki simbolizirajo enajst poljudnih zvrsti kulturne dediščine: arheološko dediščino - najstarejše kolo, stavbno dediščino - ljubljanski nebotičnik, etnološko dediščino - kozolec, krajinsko in vrtno-arhitekturno dediščino -botanični vrt v Sežani, memorialno oz. zgodovinsko dediščino - Jože Plečnik: spomenik NOB v Trnovem, industrijsko in tehniško dediščino - športni objekt Bloudkova planiška velikanka, urbanistično dediščino - vaško jedro Štanjel, likovno in vizualno dediščino - Robbov vodnjak v Ljubljani, arhivsko in knjižnično  iluminirana začetnica, nesnovno dediščino - korant, naravno dediščino oz. naravne vrednote - soline, ki združujejo vse zvrti kulturne dediščine, nepremično, premično in nesnovno.

Ob Dnevih evropske kulturne dediščine na tisoče zavzetih posameznikov nekaj mesecev pripravlja pravi praznik kulturne dediščine, zato je prav, da jih podpremo z obiskom oz. ogledom predvajanj dogodkov je pozvala Gorenčeva.

PROGRAM PRIREDITEV

Informacije:

Dnevi evropske kulturne dediščine: www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd

Facebook: www.facebook.com/dnevievropskekulturnedediscine/

Portal Sveta Evrope: www.europeanheritagedays.com

Kontakt: Nataša Gorenc, koordinatorka DEKD; 051 273 305; Milena Antonić, koordinatorka TKD, 041 365 984

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE