Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

110. rojstni dan organizirane dejavnosti varstva in ohranjanja kulturne dediščine v Sloveniji

Začetki varstva pri nas in njegov razvoj

V letošnjem juniju Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije praznuje 110. rojstni dan organizirane dejavnosti varstva in ohranjanja kulturne dediščine v Sloveniji.

Z odlokom z dne 12. junija 1913 je bil mladi praktikant dunajske cesarsko–kraljeve  centralne komisije za varstvo spomenikov dr. France Stele (1886–1972) prestavljen v Ljubljano in imenovan za prvega poklicnega deželnega konservatorja za Kranjsko. France Stele  je v okviru centralne komisije deloval na našem območju in drugod že prej, vsaj od začetka leta 1913, ko je po naročilu tedanjega generalnega konservatorja dr. Maxa Dvořaka (1874–1921) opravljal različne strokovne naloge. Očitno sta tako Dvořak, pri katerem je Stele leto prej doktoriral, kot tudi oddelčni predstojnik Fortunat von Schubert-Soldern (1867–1953), poznejši predsednik centralne komisije, ocenila, da je perspektivni mladi umetnostni zgodovinar pravšnji, da prevzame naloge deželnega konservatorja in organizira vse potrebno za vzpostavitev konservatorske službe na Kranjskem. 11. julija 1913 je dal Stele objaviti oglas v Laibacher Zeitung in Slovenski narod oglas, da je s 1. julijem začela Cesarsko-kraljeva centralna komisija za varstvo spomenikov uradno zastopstvo za Kranjsko deželo in da je Stele v času navedenih uradnih ur, v kolikor ni zadržan pri terenskem delu, na voljo strankam v svoji pisarni v 1. nadstropju hiše na Mestnem trgu 25 v Ljubljani.       

Čeprav je bil Stele kot cesarsko-kraljevi uradnik vpoklican v avstrijsko vojsko, zaradi katere je že septembra 1914 pristal v ruskem vojnem ujetništvu, znova aktiven šele po letu 1919 po vrnitvi v domovino, je že istega leta v novi državi, Kraljevini SHS, sodeloval pri ustanovitvi Spomeniškega urada za Slovenijo. Urad je bil pri svojem delu po zgledu centralne komisije, od katere je prevzel vse predvojne obrazce in vzorce, organizacijsko še vedno odvisen od spomeniških zaupnikov, kot so bili slikar Ivan Franke in kasneje Matej Sternen, župnik Fran Avsec, arhivar Franjo Baš in drugi. Delo pa je močno oteževalo dejstvo, da nova država kljub številnim prizadevanjem ni sprejela spomeniškega zakona v nasprotju z nekdanjo državo Avstrijo, ki je prvi zakon dobila leta 1923. Ta pri naših severnih sosedih z manjšimi spremembami velja še danes, zato je ob stoletnem jubileju tudi povod za številna načrtovana strokovna srečanja. Slovenci smo prvi zakon dobili šele leta 1948. Toda že 27. avgusta 1945 je bil kot naslednik nekdanjega spomeniškega urada ustanovljen Zavod za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih in prirodnih znamenitosti Ljudske republike Slovenije, predhodnik sedanjega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, s čimer je razvidna 110 letna kontinuiteta (s kratko prekinitvijo v vojnem obdobju) organizirane spomeniškovarstvene dejavnosti na Slovenskem (o podrobnostih glej spletno razstavo ob 100 letnici: http://www.kd100let.si). Opisana kontinuiteta  je razlog, da bo ZVKDS jeseni organiziral širši posvet s temami, poveznimi z zakonodajnimi danostmi in drugimi predpisi.      

 

V letu 2022 je bila končana prenova velike redovne cerkve sv. Janeza Krstnika v samostanu Žička kartuzija. Projekt prenove v konservatorskem - arhitekturnem smislu izpolnjuje sodobne zahteve stroke in v slovenskem prostoru predstavlja eno od najmodernejših rešitev - zaščite arheoloških ostalin oz. njihove interpretacije.

ZVKDS danes

Zavod za varstvo kulturne deidščine Slovenije ZVKDS je danes uspešna organizacija, ki deluje premišljeno in uravnoteženo v vseh regijah naše države. Delo strokovnjakov ZVKDS je cenjeno tako v domačem, kot tujem okolju, kar potrjujejo različne domače in mednarodne nagrade in ustanove, s katerimi ZVKDS sodeluje. Pred kratkim so v Doževi palači v Benetkah odprli  veliko retrospektivno razstavo slik in risb mojstra beneške renesanse Vittora Carpaccia.  Sliki, Pokol nedolžnih otrok in Predstavitev v templju iz cerkve Marijinega vnebovzetja v Kopru, ki ju je Vittore Carpaccio ustvaril leta 1523 in sta ob nastanku krasili vrata monumentalnega orgelskega sestava, sta bili del te izjemne razstave. Obe sta bili konservirani in restavrirani na Restavratorskem centru ZVKDS

Nekaj primerov uspešnih posegov oz. primerov dobrih praks, najdete na povezavi Zavod za varstvo kulturne dediščine | (zvkds.si)  oz.  v nadaljevanju v galeriji fotografij. 

V ZVKDS verjamemo, da je ta obletnica skupna vsem Slovencem, ne samo nam strokovnjakom, zato vas vabimo da praznujete z nami, si ogledate prelepe spomenike naše dežele  in to leto še posebej posvetite naši dediščini. 

 

 

Restavratorke, z leve, mag. Barbka Gosar Hirci, mag. Sanela Hodžić in Emina Frljak Gasparović ob konserviranih-restavriranih umetniških delih
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE