Iskalnik

Kontakt

RSS

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Prireditve

Beseda in podoba svetoivanskih umetnikov

Občina: /
Regija:

Lokacija dogodka:
Gledališče Basaglia, Sv. Ivan, Ulica Edoardo Weiss, Trst

Kontakt za prijave / informacije:
Jasna Merkù

Spletna stran:
http://www.slomsek.it/

Organizator:
Državni Humanistični in družbeno ekonomski Licej Anton Martin Slomšek

Čas dogodka
04. 10. 2016, 10.00

Opis dogodka

Želimo si ovrednotiti kulturo kraja, v katerem se naša šola nahaja, radi pa bi obenem poglobili predvsem umetnost besede in podobe ter navdih, ki ga umetniki črpajo prav iz kraja in njegove specifike. Izbrali smo vez med besedo in podobo vezano na Sv. Ivan. Izbrali smo tri ustvarjalce: Milko Bambič (1905-1991), eklektični umetnik, avtor tekstov in ilustracij in prvega slovenskega stripa; Marko Kravos, pesnik in pisatelj, katerega knjige pogostoma opremlja slikar in ilustrator Klavdij Palčič.

Podrobnejši opis dogodka

Mentorji bodo dijakom približali ustvarjalno delo Milka Bambiča, Marka Kravosa in Klavdija Palčiča v posebni navezi s krajem Sv. Ivana in njegovih posebnosti. Sledila bo besedilna analiza: mnogovrstna žanrska analiza, naratološki ubeseditveni načini (opis, pripoved, govor), pripovedne prvine (zgodba, perspektiva, pripovedovalec, literarne osebe, prostor in čas). Dalje bomo analizirali ilustracije ter zbrano ikonografsko gradivo. Obravnavana snov bo v spodbudo dijakom, da se še sami preizkusijo v izdelavi stripa. Na končni prireditvi nameravamo razstaviti originale, natisniti strip, predstaviti v obliki recitacije določene odlomke ob projekciji fotografij. Omenjeno gradivo bomo objavili na šolski spletni strani ter v notranji prilogi Primorskega dnevnika. Dijaki bodo tako imeli možnost skupinskega dela, spoznavanja metode analize in predelave umetniškega dela ter njegove umeščenosti v kontekst. Predvidena so tudi srečanja z Markom Kravosom in Klavdijem Palčičem.

Starostne skupine
Srednja šola

Dostopnost
Dostopno za gibalno ovirane
Dostopno za intelektualno ovirane osebe
Dogodek je namenjen družinam

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE