Iskalnik

Kontakt

RSS

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Prireditve

Herman Lisjak v Kozjanskem parku

Občina: Kozje
Regija: Savinjska regija

Lokacija dogodka:
Grad Podsreda, Podsreda 103, 3257 Podsreda

Kontakt za prijave / informacije:
Nataša Ferlinc Krašovic

Spletna stran:
http://www.kozjanski-park.si

Organizator:
Kozjanski park


OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI

Čas dogodka
06. 10. 2020, 8.30-12.30
Odpiralni čas: 10.00-17.00

Opis dogodka

Na gradu Podsreda smo v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje pripravili razstavo "HERMAN LISJAK V KOZJANSKEM PARKU", ki smo jo dopolnili tudi z vsebinami Kozjanskega parka. S petošolci OŠ Bistrica ob Sotli bomo ob ogledu interaktivne razstave spoznavali zemljo, geološke značilnosti, vesolje, travnik, sadovnjak, pomen vode in naravno ter kulturno dediščino Slovenije. Vsebine so namenjene spoznavanju našega okolja, pomenu njegovega varovanja in trajnostnega razvoja.

Podrobnejši opis dogodka

Razstava "HERMAN LISJAK V KOZJANSKEM PARKU" je razdeljena na štiri sklope: 1. ŽIVIMO NA ZEMLJI (Zemljina osebna izkaznica, zgradba Zemlje, rotacija/dan in noč, revolucija/letni časi, kraljestvo živih bitij, prsti, bogastva Zemlje, potres, vulkan, celine in njihove značilnosti ter geološke značilnosti in skalni osamelci v Kozjanskem parku …) 2. GREMO V VESOLJE (planeti našega Osončja z osnovnimi značilnostmi, vesoljska tehtnica in raketa s Hermanom Lisjakom …) 3. BOGASTVO RAZLIČNOSTI SLOVENIJE (značilnosti slovenskih pokrajin, življenjska okolja, ekologija in mali koraki za skupni dom ter travniški sadovnjaki in travnik ali rožnik v Kozjanskem parku …) 4. HERMAN LISJAK VÓDI PO VÔDI (Vsebine razstave se navezujejo na razmerja vode s človekom, naravo in družbo. Vodo osvetli tako globalno kot lokalno. Razstava opozarja na univerzalno problematiko sodobnega sveta, hkrati pa spodbuja k odgovornejšemu ravnanju z vodo.) Celotna razstava je zasnovana interaktivno in z vrsto didaktičnih nalog, zvokov, filmov in iger. Mlade raziskovalce pa spodbuja: Raziskujte, preizkušajte in se učite! NOVA ZNANJA PA PRENESITE V SVOJA ŽIVLJENJA IN V NARAVO. Učenci se bodo seznanili tudi z zgodovino gradu Podsreda, kaligrafijo in načinom grajskega življenja.

Starostne skupine
Osnovna šola - 2. triada

Dostopnost
Dostopno za intelektualno ovirane osebe

Foto: Mija KoprivcFoto: Mija KoprivcFoto: Mija KoprivcFoto: Mojca ValenčakFoto: Mojca ValenčakFoto: Mojca Valenčak
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE