Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

1. Vaš dogodek 

DEKD 2012 : Kaj se še skriva za Anbotovimi durmi?

Tema Izkušnja dediščine je bila izjemna priložnost za društvo Anbot, da kot nevladna organizacija (NVO) dodamo prispevek k prizadevanjem stroke na področju ozaveščanja javnosti o pomenu ohranjanja kulturne dediščine. Medgeneracijsko druženje ob skupnih dejavnostih je zagotovo prispevek k boljšemu sožitju in povezanosti v našem starem mestu. Člani društva so v delavnicah, ki so jih vodili, ponudili priložnost za prenos znanj in veščin. Obiskovalci so lahko spoznali pestrost znanj, ki jih člani dodatno pridobivajo v študijskih krožkih, kar pa je tudi pomemben prispevek k vseživljenjskemu učenju, prežet z vzgojo za prostovoljstvo.

2. Zakaj ste se odločili sodelovati?

Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) v Piranu so postali že tradicionalni. Priprava prvih DEKD leta 2004 je bila za novo društvo zagnanih ljubiteljev kulturne dediščine pravi izziv za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja naše dediščine. Še toliko bolj v Piranu, kajti ta prostor je v preteklosti doživel izjemne spremembe. Avtohtonega prebivalstva je ostalo le malo, priseljeni meščani pa so prostor premalo poznali. DEKD so tako vsako leto nudili novo priložnost, da se posvetimo spoznavanju zapuščine prednikov in s tem prispevamo k oblikovanju spoštljivega, odgovornega in aktivnega odnosa do kulturne dediščine. V Piranu kot eni izmed najbolj turističnih občin pa imamo zagotovo tudi nalogo, da tujcem pokažemo, predstavimo narodovo bogastvo.

3. Kaj ste pridobili z izvedbo dogodka? Kaj so pridobili obiskovalci?

Društvo Anbot je pridobilo velik ugled. S podporo stroke smo se v preteklih letih učili in strokovno rasli, s povezovanjem z drugimi sorodnimi društvi pa smo drug drugega plemenitili. Tudi lokalna skupnost – Občina Piran – je prepoznala našo vrednost in nam nudi dovolj podpore za uresničevanje programov. Prav nesnovna dediščina nam daje obilo priložnosti za pripravo dogodkov, ki povezujejo med seboj različne generacije in različne narode, ter nam daje možnost, da ob prijetnih doživetjih drug drugega bogatimo. Materialna dediščina starega zgodovinskega obzidnega mesta tako dobi za svojimi starimi mestnimi vrati zgodbe preteklosti.

4. Kateri je vaš najljubši spomin, pripetljaj z dogodka? 

Prav zagotovo je najljubši spomin nacionalno odprtje DEKD 2005 v Piranu, ko nam je uspelo z nesnovno dediščino skoraj vse mesto z zaledjem povezati v eno samo zgodbo. Takrat smo dobili tudi potrditev, da je moč v medsebojnem sodelovanju in povezovanju, ne v tekmovanju. Prizadevanja za promocijo ohranjanja kulturne dediščine so bila prepoznana kot pomembna in so bila tudi nagrajena z občinsko plaketo in Steletovim priznanjem.

Turizem od Anbot (2009) pa bo zagotovo ostal v trajnem spominu. Dnevi evropske kulturne dediščine so sovpadali z več jubilejnimi dogodki: 100-letnico uvedbe tramvaja v Piranu, 100-letnico bratov Rusjan na letališču v Portorožu. Ob tem smo občudovali inovativnost preteklosti – korenine našega zdraviliškega turizma, ki je zrasel na SOLI – belem zlatu.

5. Kaj svetujete organizatorjem, ki bodo na DEKD sodelovali prvič?

Brez strahu v okolju poiščite somišljenike. Svoja prizadevanja za ohranjanje dediščine smo dolžni predstavljati javnosti in s svojim zgledom pritegniti posameznike k aktivnejšemu odnosu. Danes je vse manj priložnosti za pristna druženja. Prav s prenosom izginjajočih znanj in veščin lahko v sproščenem vzdušju drug drugega bogatimo.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE