Iskalnik

Kontakt

RSS

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Prireditve

Večje skupine obiskovalcev prosimo, da o udeležbi na dogodku obvestijo organizatorja, kjer dobijo tudi podrobnejše informacije.

E.g., 07/06/2020
pogled

Bohinjske hiše, razstava

V sodelovanju z Osnovno šolo Janeza Mencingerja bomo izvedli natečaj risanja starih bohinjskih hiš. Izbor slik bomo razstavili v Oplenovi hiši in nagradili avtorje najboljših treh. S tem se učenci seznanjajo s kulturno krajino, ki nas obdaja in hkrati z edinstveno arhitekturno dediščino Bohinja. Dogodek bo del praznovanja 25-letnice muzeja v Oplenovi hiši.
pogled

Medgeneracijsko branje

Medgeneracijsko se bomo družili na okrogli mizi na temo izbranega literarnega dela s področja dediščine. Dijaki in člani kranjskih bralnih klubov bodo v generacijsko mešanih skupinah razpravljali o prebranem delu, ki ga bomo povezali z aktualnimi temami. Starejši člani bodo s svojimi življenjskimi izkušnjami svetovali mladim in nanje prenašali tradicijo.
pogled

Brežiško pokopališče skozi konservatorske in muzejske pogled

V drugi polovici 19. stoletja, ko so postajale prostorske zmogljivosti starega brežiškega pokopališča premajhne, je leta 1884 mesar in gostilničar Linsler cerkvi podaril del njive in s tem zagotovil sebi in svoji ženi lastninsko pravico in prostor za grob na novem pokopališču jugovzhodno od mesta po lastni izbiri, v takratni skupnosti pa s tem nedvomno pridobil večji ugled. Izraz večje ali manjše pomembnosti pokojnikov kažejo tudi nagrobniki in grobnice, zlasti na zahodni meji brežiškega pokopališča. Zakupili so si prostore ob zahodnem pokopališkem zidu in zgradili grobnice, ki dajejo videz višjega družbenega statusa pokojnikov. Danes so nekatere zapuščene ali odstranjene, sicer pa različno dobro vzdrževane in pričajo o tem, da so se v višji sloj uvrščali veletrgovci, ekonom brežiške graščine, gostilničarji, župnik in dekan, nadlogar, brodar, zdravnik idr. Pokopališče in grobove ter brežiške družine bomo skupaj predstavljali konservatorji in muzealci ter k pogovoru spodbudili tudi meščane.
pogled

Slovani, naša dediščina, mednarodni simpozij

Organizatorji simpozija želimo spodbuditi mednarodno razpravo, primerjavo stanja raziskav in novih dognanj o zgodnjesrednjeveški slovanski dediščini. Cilj simpozija je skupna obravnava zgodnjesrednjeveške zgodovine, nesnovne in materialne kulture Slovanov ter spodbujanje interesa za dediščino Slovanov, ne samo v stroki, temveč tudi v širši javnosti. Strokovnjaki iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Slovaške, Češke in Poljske bodo obravnavali politične in družbene teme ter gospodarsko strukturo pri Slovanih, verovanja, obrede in običaje, poselitev, organizacijo prostora ter slovanske naselbine, obrt in umetnost ter ne nazadnje tudi nedavne arheološke raziskave ali revizije in projekte v teku.
pogled

KRAJINA IN STRUKTURA V KRAJINI, odprtje razstave

Fotografski natečaj je potekal ob dvajsetletnici delovanja DKAS. Razstava vključuje 72 najboljših del po izboru komisije. V kategoriji Kulturna krajina je zmagala fotografija Osoje avtorja Pavla Rakovca, v kategoriji Strukture v krajini pa fotografija Razpotje avtorice Andreje Ravnak. Fotografija je v krajinski arhitekturi delovno orodje in medij izražanja. Z njeno pomočjo krajinski arhitekt opazuje krajino, dokumentira stanje in razbira krajinske značilnosti, ki izvirajo iz naravnih danosti in človekovega delovanja. Po drugi strani pa je fotografija krajinskemu arhitektu predmet dela in navdiha. Razstava bo na ogled do 31. oktobra 2016.
pogled

Neviodunum - sprehod po rimskem mestu

Posavski muzej Brežice deluje na območju štirih občin in si prizadeva, da pri svojem poslanstvu skrbi za raznovrstno dediščino v sodelovanju s številnimi ustanovami. V letu 2015 smo skupaj s tremi Območnimi enotami ZVKDS, ki skrbijo za območje Posavja zasnovali skupen program, ki ga v strnjeni obliki prvič predstavljamo pod okriljem Dnevov evropske kulturne dediščine 2016. Ob strokovnem vodstvu Mije Topličanec se bomo sprehodili po delno raziskanem območju nekdanjega rimskodobnega mesta Neviodunum.
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE