Iskalnik

Kontakt

RSS

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Prireditve

Večje skupine obiskovalcev prosimo, da o udeležbi na dogodku obvestijo organizatorja, kjer dobijo tudi podrobnejše informacije.

E.g., 06/27/2020
pogled

Dan brez igrač oziroma kako so se igrali včasih

Najmlajši v vrtcu bodo dan preživeli brez igrač, ki so jim sicer na voljo vsak dan. V okviru vodene dejavnosti se bodo seznanili z igrami, ki so se jih včasih igrali otroci, ko so pasli ovce in pazili mlajše sorojence, na poti v šolo, med ličkanjem oziroma ob drugih domačih opravilih in praznikih. Otroci bodo spoznali tudi staro ljudsko pesem in rajalne igre, ob tem pa tudi oblačila, ki so jih nekoč nosili otroci.
pogled

MESTO ŽALEC SKOZI OTROŠKE OČI

V septembru 2014 je bila zaključena celostna prenova starega mestnega jedra, ki je uvrščeno med pomembnejše kulturne spomenike in varovano kot spomenik historičnega urbanizma. Otroci in odrasli v tematsko obarvanem oktobru spoznavali kulturno dediščino mesta Žalec. Seznanjali in raziskovali bomo trško arhitekuro - Zotlovo kovačijo, ostanek trškega obzidja - obrambni stolp, zanimive stavbe v trgu - kot je rojstna hiša skladatelja Rista Savina. Ob tem bomo poslušali in plesali na njegovo glasbo, se naučili njegovo pesem. Ker je Žalec središče hmeljarstva v Sloveniji, bomo posebno pozornost namenili tudi pridelavi hmelja nekoč in danes. Delo bo potekalo v vrtcu in na terenu v obliki delavnic; k aktivnemu sodelovanju bomo pritegnili tudi starše, stare starše ter strokovnjake iz Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, OE Celje. V četrtek, 27. 10. 2016, bomo pripravili zaključno prireditev z razstavo otroških izdelkov na temo Žalec skozi otroške oči.
pogled

Lonjerke perice

V šoli smo se učili o življenju ljudi v preteklosti, kako so prali, likali, obešali perilo, porodila se nam je zamisel, da bi raziskali obrt, ki so jo v preteklosti opravljale perice v Lonjerju pri Trstu. Nekatere so mestnim gospem prale perilo tja do konca sedemdesetih let, delo ki so ga opravljle je bilo zahtevno ob tem pa so naletele tudi na vrsto tezav (tuje mesto, jezik). Pri raziskavi nam bo v pomoč že objavljeno gradivo in ustna pričevanja.
pogled

Bilo je nekoč v Šempasu

Učenci bodo skušali med starejšimi informatorji v vasi nabrati čim več razlagalnih pripovedk, legend, bajk, pravljic in drugih podobnih zgodb, ki so zgodovinsko povezane z območjem Šempasa. Na večerni prireditvi bodo učenci zbrano gradivo predstavili. Gradivu bomo dodali fotografije in ga v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Šempas kasneje natisnili v brošuri.
pogled

Iščemo, beremo, pojemo

V tednu kulturne dediščine bodo učenci od doma prinašali priljubljena slovenska ljudska besedila tako pesmi, ljudskih in epskih, kot tudi basni, pripovedk, pravljic, bajk, legende ... (iščemo) Pri tem jim bodo v pomoč tako starši kot stari starši in drugi sorodniki. V šoli bodo besedila prebirali, tako po izboru učitelja kot po lastnem izboru (beremo) ter uglasbena prepevali pri urah glasbe (pojemo). Učiteljica glasbe bo petje ljudskih pesmi nadgradila z letnim koncertom šolskih pevskih zborov aprila prihodnje leto, ki bo posvečen slovenski ljudski glasbi.
pogled

Raziskujemo našo dediščino

Učenec je ob dedku čebelarju spoznaval življenje in delo čebel in čebelarja. Učenki sta pri raziskovanju tradicionalnih jedi ljubljanske pokrajine po gostilnah ugotavljali, katere značilne jedi so našle pot tudi na današnje menije gostiln. Učenca sta se ukvarjala z infrastrukturo v rimski Emoni, ugotavljala sta visoko stopnjo takratne razvitosti in hkrati to, kako dobro Ljubljančani poznamo ta del dediščine. Učenka je iskala pot od babičine »kozmetike« do naravne kozmetike sedanjih časov. Svoje ugotovitve bodo predstavili učencem drugega in tretjega triletja naše šole, učiteljem in zainteresiranim staršem. Ob tem bomo lahko okusili med deda našega raziskovalca in nekatere tradicionalne ljubljanske jedi ter preizkusili naravne kozmetične izdelke.
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE