Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

CLAUSTRA+

O projektu

Odkrijte skrite zaklade, ki se skrivajo ob poznorimskem obrambnem sistemu Claustra Alpium Iuliarum:

 • Razišči arheološke sledi starodavnih vojaških utrdb.
 • Prepusti se domišljiji in odkrij prizorišča rimskih bitk sredi čudovite narave.
 • Doživi naravo in razišči sledi in stopinje medvedov in drugih divjih živali.

 


Utrdba Solin pri Kostreni

 

Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski notranji obrambni sistem, ki je varoval prehode do osrčja rimskega imperija. Arheološke ostaline sistema potekajo v presledkih od Reke na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji, postavitev zapor pa kaže na namensko izrabo naravnih danosti razgibanega terena. Claustra predstavlja izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem in njeno doživljanje se tesno povezuje z doživljanjem narave. Arheološke ostaline se namreč nahajajo predvsem v gozdnatih območjih, večkrat na predelih, ki se prekrivajo z območji, varovanimi na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in gozdarstva.

 


Pogled na območje zapore Studena pri Klani

 

 


Medvedja stopinja na lokaciji zapornega zidu pri Prezidu (©Amir Hadžibeganović)

 

Deležniki te dediščine so izredno razdrobljeni, ostanki niso ustrezno konservirani, prezentirani in dostopni, nujno je potrebno povečati njihovo prepoznavnost kot skupne destinacije kulturnega in zelenega turizma. Projekt predvideva sklop aktivnosti za razvoj turističnega proizvoda CLAUSTRA. Vključuje pripravo smernic za razvoj in načrt promocije, oblikovanje kulturno-turistične poti in povezanih itinerarjev, sistematično promocijo proizvoda (vključno z mobilno aplikacijo) ter razvoj in izvedbo bogatega programa za obiskovalce (čezmejni javni dogodki, doživljajska vodstva). Za razvoj celovitega proizvoda in za stabilno upravljanje kulturno-turistične poti bo s pristopom od spodaj navzgor vzpostavljen čezmejni konzorcij CLAUSTRA, ki bo združil vse pomembne deležnike in povezal lokalne gospodarske subjekte.

Drugi sklop aktivnosti projekta je namenjen izboljšanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To bo doseženo preko aktivnega ohranjanja in obogatene prezentacije arheoloških ostalin ter z izvedbo ukrepov za povečanje fizične in informacijske dostopnosti vključno z vzpostavitvijo treh didaktičnih info točk. Pospešili bomo turistični razvoj programskega območja in ustvarili eno izmed najprivlačnejših destinacij na tem območju Evrope, ki se lahko primerja s sorodnim destinacijam v tujini, kot sta Dežela Hadrijanovega zidu v Veliki Britaniji ali nemški limes.

 


Utrdba Pasjak

 

TRAJANJE PROJEKTA: 01. avgust 2017 – 31. januar 2020

FINANČNA PODPORA: Evropski sklad za regionalni razvoj (85 %) v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 1.779.988,15 EUR (ESRR: 1.512.989,90 EUR)

GLAVNI CILJ PROJEKTA: Vzpostavitev čezmejne destinacije kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum.

PROJEKTNI PARTNERJI:

 • Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine - vodilni partner
 • Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
 • Narodni muzej Slovenije
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
 • Hrvatski restauratorski zavod
 • Primorsko-goranska županija
 • Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
 • Prirodoslovni muzej Rijeka
 • Turistička zajednica Kvarnera

 


Partnerji projekta Claustra+

 

 

Glavne projektne aktivnosti

Razvoj proizvoda kulturnega in zelenega turizma CLAUSTRA:

 • izdelava smernic razvoja destinacije in priprava načrta promocije proizvoda CLAUSTRA,
 • oblikovanje kulturno-turistične rute in itinerarjev,
 • ustanovitev konzorcija CLAUSTRA in delovne skupine »Open Claustra«,
 • seminarji za vodnike in turistične delavce,
 • priprava digitalnega priročnika za vodnike in turistične delavce,
 • doživljajska vodstva,
 • sistematična promocija turističnega proizvoda,
 • oblikovanje mobilne aplikacije z digitalnimi 3D rekonstrukcijami,
 • oblikovanje brošure in zemljevida kulturno-turistične rute in priprava promocijskega materiala za touroperaterje),
 • študijsko potovanje 50 touroperaterjev in tematskih novinarjev,
 • prireditve žive zgodovine (Rimski dan, Rimska noč v naravi, oživljanje rimskega tabora),
 • tematski čezmejni kolesarsko-pohodniški dogodki,
 • tematske delavnice in javne projekcije filma CLAUSTRA.

 


Rimski dan na Reki leta 2015

 

Aktivno ohranjanje in povečanje dostopnosti:

 • raziskovanje in konserviranje arheoloških ostalin, terenske raziskave naravnih vrednot in habitatov ter modeliranje antične vegetacije na območju Claustre,
 • participativno vzdrževanje (čistilne akcije na arheoloških ostalinah in na dostopnih poteh),
 • priprava študije izvedljivosti o tretiranju arheoloških ostankov za potrebe zmanjšanja negativnega vpliva vegetacije na arheološke ostaline,
 • vzpostavitev nove pohodniške poti ob Ajdovskem zidu pri Vrhniki,
 • postavitev smerokazov na obstoječih poteh,
 • postavitev informativnih tabel in štirih arheostereoskopov ob arheoloških ostankih,
 • vzpostavitev didaktičnih info točk CLAUSTRA na Vrhniki ter na Reki,
 • priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev večjega interpretacijskega centra CLAUSTRA v zaledju Reke,
 • postavitev obstoječe razstave »Claustra Alpium Iuliarum« na osmih lokacijah ter nove interaktivne razstave na dveh lokacijah.

 

Več informacij o samem obrambnem sistemu si lahko preberete na spletni strani: www.claustra.org

Anketa o zadovoljstvu uporabnika/obiskovalca

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE