Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Zgornje Poljčane – Kozolec Čreti (EŠD 7051)

Avtor: Lilijana Medved ZVKDS OE Maribor, četrtek 24.10.2019

V petek, 13.  septembra 2019 se je v Poljčanah odvila slovesnost »otvoritve« obnovljenega kulturnega spomenika - kozolca  Čreti.  Mogočen lesen dvojni kozolec (toplar), ki  stoji   na polju vzhodno od strnjenega jedra  Zgornjih Poljčan,  je prvotno pripadal kmečki domačiji Prešeren, z matičnimi stavbami v centru    vasi.  Ker se ga ni  uporabljalo in  posledično ne vzdrževalo,    je dolga leta propadal, nazadnje so ga dediči kmetije leta 2016    prodali zasebniku  Mateju  Riglerju, od katerega pa je  kozolec še istega leta  odkupila Občina Poljčane.  Pomladi 2019 se je pričela obnova stavbe v  okviru občinskega projekta Po poteh naravne in kulturne dediščine, sofinanciranega  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Po oceni stroke kozolec Čreti izvira iz srede 19. stoletja. Ni datiran, tudi tesarski mojster  ni znan, vendar je do danes  ohranil vrsto  izvirnih tesanih konstrukcijskih in dekorativnih elementov, da mu  je  bilo moč določiti časovni okvir. Oblikujejo ga   trije pari oken med  mogočnimi hrastovimi stebri, vrhnjo  etažo  pa zapirajo  izrazite lesene mreže. Prečne tramove nadstropja  in ostrešja  podpirajo dekorativno oblikovane konzole. Kozolec pokriva visoka čopasta streha, na novo prekrita z opečno kritino. Za ohranitev  kozolca  je bila nujna celovita obnova. Dolga leta propadanja  so prizadela tudi statiko objekta, tako da je bilo potrebno v prvi vrsti  poskrbeti za njegovo  gradbeno stabilnost. Ostali posegi so predstavljali delne ali celotne menjave  lesenih stavbnih elementov, ki jih ni bilo več  moč ohraniti v originalu.  Pri tem smo strmeli za uporabo identičnih materialov in izdelavo  izvirnih oblik, seveda  pa so se tradicionalni načini izvedbe   že  nekoliko spremenili in  posodobili.

Z obnovo je kozolec Čreti pridobil novo namembnost: predstavljal bo informacijsko točko z interpretacijo  ter predstavitvijo kulturne dediščine in naravnih vrednot v Dravinjski dolini, tu se bodo lahko odvijali različni dogodki etnografskega in turističnega  značaja, zlasti  pomembna pa bo izobraževalna funkcija  o pomenu naravnih danosti  ter varovanja okolja. Zardi spremembe namembnosti tradicionalnega kozolca je bilo potrebno poskrbeti  tudi za infrastrukturo; v okolico stavbe sta bili   napeljani elektrika in voda, projekt pa je zahteval  še izdelavo  sanitarij, ki smo jih   locirali  izven stavbe v  obliki tradicionalnega lesenega poljskega stranišča.

Obnovitvena dela je izvajalo Gradbeništvo Jože Rahle s.p.,  iz Slovenske Bistrice,  s podizvajalcem Krovstvo, tesarstvo in mizarstvo Jože Podgrajšek s.p.,  iz Zlakove. 

Lilijana Medved, ZVKDS OE Maribor

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE