Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Restavriranje Kraljevih slik iz cikla življenja sv. Lucije z Mosta na Soči

Župnijska cerkev sv. Lucije (EŠD: 3848) na Mostu na Soči se ponaša z bogato likovno opremo Toneta Kralja. Na oddelku za štafelajno slikarstvo, Restavratorskega centra ZVKDS, v avgustu zaključujemo konservatorsko-restavratorska dela, na prvih osmih monumentalnih slikah na platnu z motivi iz življenja svetnice sv. Lucije, začeta v decembru preteklega leta.

Slike so bile močno zaprašene, kar zmanjša berljivost živahnega kolorita in škoduje barvnim plastem. Po 77 letih je stanje slik glede na uporabljeno slikarsko tehnologijo osupljivo zadovoljivo. Izjema je le slika Sv. Lucija na grmadi, kjer zaradi lokalnih gub na nosilcu, te so namreč nastale že ob avtorjevem snovanju slike, slikovni sloji pokajo in odpadajo. To je tudi slika, ki ima največ odpadlih slikovnih slojev, poškodbe pa so poretuširane. Retuše so bile izvedene neposredno na platno brez predhodnega kitanja manjkajočih delov slikovnih slojev. Nekatere so barvno ustrezne druge so se tonsko spremenile in so vidno moteče. Na vseh slikah pa je prisotnih nekaj večjih ali manjših poškodb (lukenj, predrtin, zareznin), ki so prizadele ne samo nosilca, temveč tudi slikovne sloje. Poškodbe so sekundarne narave in so nastale zaradi naknadnega prilagajanja že izdelanih podokvirov sosvodnicam in dodatne ojačitve nekaterih podokvirov z lesenimi letvami in masonit ploščami. Večina podokvirov je bila tako zoženi, da niso več zagotavljali ustreznih opor nosilcem slik. Ti neprimerni podokviri so eden izmed večjih pospeševalcev, propadanja občutljivih umetnin. Raztrganine in deformacije v obliki izboklin nosilca in odrgnin barvne plasti na robovih slik so nastale ob neprimernem rokovanju s slikami med nameščanjem in njihovo montažo ter montažo okrasnih zaključnih letev. Najhujše poškodbe sta tako utrpeli največji sliki Sv. Lucija pred Kristusom in Umirajoča sv. Lucija.


Razpraševanje umetnin na licu slike Privid sv. Lucije in hrbtišču slike Sv. Lucija razdeli svoje premoženje pred začetkom kons.-rest. del.


Odstranjevanje risalnih žebljičkov, s katerimi je slika Sv. Lucija na grmadi pritrjena na podokvir in odstranitev podokvira s slike Privid sv. Lucije.

Glede na opisano stanje umetnin so najnujnejši konservatorsko-restavratorski posegi obsegali razpraševanje slik, snemanje slik s podokvirov, ravnanje spodvihanih robov nosilcev, ravnanje lokalnih deformacij nosilcev, odstranjevanje nečistoč iz hrbtišč slik, čiščenje lic slik, utrjevanje slikovnih plasti na sliki Sv. Lucija na grmadi, saniranje poškodb nosilcev, dodajanje novega platna na robove slik, kjer je bilo to potrebno, napenjanje slik na nove podokvire, dopolnjevanje manjkajočih delov podlog in retuširanje - barvno dopolnjevanje manjkajočih delov barvnih slojev. Slike so trenutno v fazi izvajanja zaščite robov slik in montaže zaščite hrbtišč ter priprav na transport.


Ravnanje zavihanega robu in obtežitev le tega na sliki Sv. Lucija odklanja bogatega snubca.


Zgornji del slike Sv. Lucija na grmadi, katere nosilec je bil predhodno navlažen, med postopkom sušenja in ravnanja.


Odstranjevanje površinskih nečistoč iz nosilca slike Sv. Lucija odklanja bogatega snubca.


Odstranjevanje površinskih nečistoč iz barvne plasti na sliki Privid sv. Lucije.


Odstranjevanje površinskih nečistoč iz barvne plasti na slikah Umirajoča sv. Lucija in Sv. Lucija pred Kristusom.


Utrjevanje odstopajočih slikovnih slojev in aktivacija utrjevalnega sredstva na sliki Sv. Lucija na grmadi.


Saniranje raztrganine nosilca slike Sv. Lucija pred Kristusom.


Podaljševanje preozkih in porezanih robov slike Sv. Lucija v javni hiši z dodanimi trakovi platna.


Pritrjevanje slike Privid sv. Lucije na nov podokvir, s katerim bo mogoče zagotavljati primerno napetost slike in tako zmanjšati možnost nastanka novih poškodb zaradi okoljskih vplivov na nosilec slike.


Dopolnjevanje manjkajočih delov slikovnih plasti s kitom in odstranjevanje odvečnega kita na območju predhodno sanirane raztrganine nosilca slike Sv. Lucija pred sodnikom.


Dopolnjevanje manjkajočih delov slikovnih plasti s kitom na območju predhodno sanirane raztrganine nosilca slike Sv. Lucija pred Kristusom.


Retuširanje - barvno dopolnjevanje zakitanih področji na slikah Sv. Lucija pred Kristusom in Umirajoča sv. Lucija.

Pripravila: Zoja Bajdè, viš. kons.-rest.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE