Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Projekt "Sožitje na grajskem vrtu"

Avtor: Katarina Odlazek, četrtek 18.02.2021

Projekt "Sožitje na grajskem vrtu" se je na razpisu Mesta mestom Inštituta za politike prostora (https://ipop.si/) uvrstil med petnajst dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji. V projektu je bil na Loškem gradu urejen grajski zeliščni vrt začimbnic in dišavnic, na katerem potekajo programi za večjo socialno vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Škofjeloški grad ima v svoji neposredni okolici znotraj grajskega obzidja urejene zunanje površine, ki so naslednik nekdanjega grajskega vrta. Vrt kot učna tema pa ima svoj izvor tudi v tradiciji uršulinskega samostana, ki je v meščanski šoli vzgajal mlade gospodinje in je še živo prisoten v ustnem izročilu meščanov.

Na podlagi koncepta dr. Darka Likarja iz leta 2008 o t.i. Hortusu Conclususu kot dodani vrednosti ureditve prostora ob grajskem vhodu je Oddelek za projektiranje Restavratorskega centra ZVKDS pripravil načrt preureditve in bdel nad izvedbo.


Skica koncepta dr. Darka Likarja iz 2008.

Glavni poudarki pri izvedbi preureditve so bili:

- ponovna izgradnja opornega zidu v gradnji brez malte - t.i. suhozida,


Izdelava opornega zidu v tehniki suhozida.


Vrt po preureditvi – oporni zid.

- izdelava klopi iz obdelanih kamnov, najdenih med obnovo suhozida, 


Vrt po preureditvi – nove klopi.


Senčnica

- obnova peščenih poti,

- vgradnja lesenih robnikov okoli gredic in kanalov za odvodnjavanje poti,

- ohranitev in obnova rezanega pušpana,


Vrt po preureditvi – pušpan in gredice zelišč.

 - zasaditev začimbnic in dišavnic, ki se bodo uporabljala za izdelavo mil, papirja in drugih izdelkov.Vrt po preureditvi – uporabniki med vrtnarjenjem.

Lokacija vrta sicer ni izvorna, vendar v navezavi na izvorni vhod v grad, z dodatno potjo in prehodom pod uršulinskim »stenghausom«, odpira nove možnosti za uživanje v urejenem okolju in novih, doslej neizkoriščenih - nepoznanih vedutah na mesto.

Projekt "Sožitje na grajskem vrtu" združuje vzdrževanje javnih zelenih površin z vključevanjem ranljive skupine prebivalstva in na ta način ustvarja živo, odprto, vključujočo in solidarno skupnost.

Čestitke sodelujočim.

Načrt preureditve in nove zasaditve, Mateja Kavčič in Matej Zupančič, Restavratorski center ZVKDS

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE