Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Piran, Tartinijev spomenik

Avtor: mag. Nina Žbona, sreda 03.08.2016

Izdelava konservatorskega načrta

Po naročilu mestne občine Piran smo maja 2016 na Restavratorskem centru ZVKDS izdelali konservatorski načrt za vse sestavne elemente Tartinijevega spomenika v Piranu. Zaradi specifične problematike in izjemne vrednosti spomenika je pri pripravi načrta sodelovala večja skupina strokovnjakov iz različnih področji znanosti in umetnosti. Pri dokumentiranju zatečenega stanja in pri pripravi programa smo upoštevali vse sodobne mednarodne smernice na področju ohranjanja bronastih in kamnitih spomenikov na prostem. Poseben poudarek smo namenili načrtovanju preliminarnih faz projekta. 


Vzorčenje korozijskih produktov za spektroskopske analize in pregled stabilnosti
kipa ter razpok z endoskopsko kamero. 

 

Ugotovitve raziskav

Bližnji pogled na mojstrovino beneškega kiparja Dal Zotta nam je razkril ne samo izjemne umetniške in tehnološke detajle, ampak žal tudi številne poškodbe in spremembe, ki so skozi leta pustile svoj pečat na površini.


Površina bronastega spomenika je črno rjavo patinirana s prisotno sekundarno zeleno
 patinacijo zaradi vpliva morske atmosfere in prisotnosti kloridnih ionov.

Spremembe in poškodbe na bronu nastajajo kot posledica sestave brona, tehnologije uporabljene pri izdelavi kipa, vandalizma in atmosferskih dejavnikov. Številne strokovne študije so pokazale, da imajo ravno okoljske spremembe s specifičnimi makro in mikroklimatski pogoji velik vpliv pri procesih propadanja bronastih spomenikov na odprtem.


Najizrazitejše poškodbe, ki bi lahko vplivale na konstrukcijsko stabilnost in celovitost kipa, so predvsem posamezne razpoke prisotne na več mestih (desna noga zadaj, temeljna plošča, desni spodnji del plašča,..).

Zatečeno stanje kipa sicer ni tako kritično, da bi zahtevalo interventni poseg in takojšnjo odstranitev z lokacije, vendar številne razpoke in druge spremembe ter poškodbe na površini povzročajo pospešeno propadanje materiala. Dolgoročna direktna izpostavljenost vsem negativnim dejavnikom okolja bo neizogibno privedla do izgube številnih detajlov, kar za tako umetnino pomeni neprecenljivo škodo. Z izvedbo vseh nujnih konservatorsko-restavratorskih posegov in predvsem z načrtovanjem in rednim izvajanjem monitoringa ter vzdrževalnih del, bomo ohranili vse detajle te izjemne mojstrovine v bronu.


Močno oksidirana železna držala za jedro – distančniki, predvsem na hrbtu in levi
 roki skulpture zahtevajo nujno zamenjavo.
 

 

Nadaljnji posegi


Ob praznovanju 120. letnice postavitve spomenika smo začasno nadomestili lok.

Restavratorski center ZVKDS je podal natančen popis del in oceno stroškov konservatorsko - restavratorskih posegov. Ob praznovanju 120. letnice postavitve spomenika smo začasno nadomestili lok. Rekonstrukcijo loka je izdelal akademski kipar Mirko Bratuša, original žal ni več ohranjen. Ob celoviti obnovi spomenika bo izdalana primerjalna študija baročnih lokov za katere lahko sklepamo, da jih je uporabljal tudi violinist.V mesecu septembru 2016 Restavratroski center ZVKDS, načrtuje izvedbo 3D skeniranja spomenika in konservatorsko - restavratorske posege na kamnitih delih ter kovani ograji. Omenjeni posegi  bodo ob razlagi strokovnjakov ZVKDS neposredno na ogled javnosti.

mag. Nina Žbona, vodja oddelka za kamen, Restavratorski center ZVKDS

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE