Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Maribor, Minoritska cerkev

Avtor: Alenka Zupan, ponedeljek 04.01.2016

Cerkev skozi čas

Cerkev Marijinega Vnebovzetja stoji skupaj z nekdanjim minoritskim samostanom na obrežju reke Drave, v najstarejšem delu Maribora, imenovanem Lent. Obnovljena je bila v letih 2014 in 2015 in s tem odprta za javnost kot novo kulturno prizorišče. Načrtovanje prenove je bilo zaupano ljubljanskemu arhitekturnemu biroju ATELIER arhitekti pod strokovnim vodstvom prof. Jurija Kobeta. Obnova in adaptacija cerkve v prireditvene namene je potekala pod nadzorom in v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Maribor, pri čemer je specialna restavratorska dela izvedel Restavratorski center iz Ljubljane. Denar za obnovo so prispevali Evropski skladi in Občina Maribor.

Predhodne arheološke raziskave so razkrile, da je bila cerkev zgrajena že v 12. stoletju na mestu z bogato poselitveno kontinuiteto od prazgodovine in rimske dobe. Prvotna enoladijska cerkev s pravokotnim vzhodnim prezbiterijem je bila zgrajena v romanskem slogu in je bila verjetno prva mariborska župnijska cerkev. Po prihodu minoritov v Maribor okoli leta 1250 sta cerkev in samostan doživela obsežno prezidavo. Takrat prizidan dolgi gotski kor je bil eden največjih na Štajerskem. Z gotizacijo objekta je bila cerkev podaljšana tudi proti zahodu. Iz tega obdobja smo med izvedbo obnovitvenih del odkrili več pomembnih ostalin, ki slogovno ustrezajo gradbeni produkciji na Štajerskem v drugi polovici 13. stoletja. Slednje pričajo o velikosti in izjemnem kulturnem pomenu cerkve, predvsem o visokih umetnostnih hotenjih, ki so se akumulirale v monumentalnem dolgem koru (v temeljih je prezentiran in situ), ostankih korne pregrade (letnerja) in še posebej v žal zgolj v spodnjem delu ohranjenem mogočnem glavnem portalu z bogato razgibanim ostenjem in delilnim stebričem. Leta 1710 so porušili gotski kor in cerkev v celoti barokizirali, jo orientirali proti zahodu, zgradili visok zvonik in ji dali baročno preobleko z naslikanimi pilastri na fasadah in nove oboke v notranjščini. Okoli 1770 so cerkev okrasili še s pilastrsko razgibano poznobaročno glavno fasado ter štukaturami in poslikavami v prezbiteriju. Med jožefinskimi reformami so leta 1784 cerkev in samostan odvzeli minoritskemu redu ter ju namenili za potrebe vojske. Takrat so podrli cerkveni zvonik, notranjost cerkve pa prepolovili z dodatno etažo, ki je služila za potrebe vojaškega skladišča. V zadnjih treh desetletjih je bila cerkev zapuščena.

 

Obnova 2014-2015

Koncept prenove je temeljil na spoštovanju vseh prezidav in zadnje kvalitetne preobrazbe. S celovito prenovo smo nekoč pomembnemu sakralnemu objektu vrnili poznobaročno podobo, ob tem pa prezentirali nekatera pomemba odkritja preteklih gradbenih faz, pri čemer je treba poudariti, da je snovalcu prenove uspelo njeno bogato zgodovino in doprinos novega časa zliti v harmonično celoto.

Arheološka izkopavanja

 

 Arheološka izkopavanja so pod tlemi cerkvene ladje vzpostavila dodatno etažo, ki je po razmisleku nismo ponovno zasuli. Tam si obiskovalci lahko in situ ogledajo obe kripti in posamezne faze stavbnega razvoja cerkve od 12. stoletja do obdobja, ko je bila namenjena vojaškemu skladišču

.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE