Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Laška seč, pastirski stan

Planina Laška seč leži nad dolino Tolminke in zahodno od cerkve sv. Duha na Javorci, na 1000 mnv. Ime je dobila po »lahih«, ki so v 17. stoletju sekali les. Nastala je čistina, ki so jo kmetje izkoristili za poletno pašo in sčasoma postavili hleve ter stan. Vse do danes je ohranila tipično tradicionalno zasnovo, ki je bila do začetka 20. stoletja značilna za tolminske planine.  Laška seč obsega pet hlevov za prenočevanje živine in pastirjev ter mlekarno. Objekti so zidani iz kamna in pokriti s strmo dvokapnico. Stan je pritličen-dvodelen objekt. V večjem prostoru stoji nizko ognjišče z napo in vretenom za kotel s pripadajočo opremo za sirjenje. V manjšem je klet za shranjevanje mlečnih izdelkov.

O obnovi

Obnova objektov, ki je potekala med 2012-2014, v izvedbi GSN-Kavčič Metod s.p. iz Zatolmina, pod nadzorom odgovorne konservatorke iz Območne enote Nova Gorica, ZVKDS je pripomogla k ohranitvi avtentičnosti planine. Vse dobre elemente smo ohranili, dotrajane, ob upoštevanju uporabe tradicionalnih materialov pa nadomestili s podobnimi. Obnova hlevov je obsegala utrjevanje dotrajanih sten, odstranitev pločevinaste kritine in pokrivanje z jekleno, primerno gorskim razmeram. Z izvedbo novega okna v zatrepni steni hlevov pa smo nadgradili bivalne razmere. Sledilo je popravilo zunanjih ometov in obnova lesenih delov. Stavbno pohištvo je bilo na hlevih zamenjano, na stanu obnovljeno. Saniran je bil dimnik črne kuhinje. 

Projekt prenove planine je bil prijavljen na natečaj za mednarodno nagrado Constructive Alps 2015, ki sta ga razpisala Švicarska konfederacija in Kneževina Liechtenstein. Za nagrado so se potegovali projekti trajnostne prenove in gradnje objektov z območja držav alpskega loka. Strokovna žirija je med 350 prijavljenimi izbrala in razglasila 12 najboljših ter jim 30. oktobra 2015 v Bernu podelila tri nagrade in devet priznanj, ki so si zaradi inovativnosti in uresničevanja načel trajnostne gradnje prislužili posebno priznanje. Mednje sodi tudi planina Laška seč. Projekt prenove planine je predstavljen tudi v švicarski arhitekturni reviji Hochparterre in v potujoči razstavi, ki bo v naslednjih dveh letih obiskala vse alpske države.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE