Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Konservatorsko-restavratorski posegi na orgelskih slikah Vittora Carpaccia iz koprske stolnice

Konservatorsko-restavratorski posegi na orgelskih slikah beneškega renesančnega mojstra Vittora Carpaccia iz koprske cerkve Marijinega vnebovzetja so se začeli leta 2010 z naravoslovnimi preiskavami slikarskih in restavratorskih materialov. Sliki Predstavitev v templju in Pokol nedolžnih otrok sta ostanek desnega krila monumentalnih renesančnih orgel in sta nastali leta 1523. Sta zadnji datirani deli beneškega slikarja.

Slikarska tehnologija na Vittorejevih orgelskih slikah se zelo razlikuje od serije slik, ki jih hrani Akademija v Benetkah. Naslikani sta v tanjših barvnih nanosih, strukturiranost platna je izrazitejša. Vittore se je zagotovo zavedal dejstva, da bosta sliki bogat likovni okras glasbenega inštrumenta in temu primerno je prilagodil tudi tehniko.

Površina slik je bila pred začetkom konservatorsko-restavratorskih posegov, ki so se začeli intenzivno izvajati v letu 2015 izjemno temna. Po najdenih dokumentih o restavratorskih posegih iz preteklosti, izvedenih naravoslovnih preiskavah in sondiranjih potemnelih plasti je bilo jasno, da se pod temino nahajata barvito naslikana motiva. Odstranjevanje potemnelih lakov je bilo z vidika etike, estetike in konservatorsko-restavratorske tehnologije eden od najzahtevnejših posegov, ki so se leta 2018 uspešno zaključili.  Slike bodo na novo uokvirjene obogatile likovno opremo koprske stolne cerkve. 

Sodelujoči v projektu

Projekt se izvaja v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorskega centra katerega generalni direktor je Jernej Hudolin.

EKIPA KONSERVATORK-RESTAVRATORK ODDELKA ZA ŠTAFELAJNO SLIKARSTVO:

 • mag. Zoja Bajdè
 • Emina Frljak Gašparović
 • mag. Barbka Gosar Hirci
 • mag. Sanela Hodžić
 • Liza Lampič, akad. rest.
 • Andreja Ravnikar, akad.rest.

NARAVOSLOVNE PRISKAVE:

 • dr. Constanza miliani, Francesca Rosi, Paola Rocchi, Chiara Anselmi, Chiara Grazia, Anna Amat; SMAArt Universita' di Perugia
 • Claudia Daffara, Marco Barucci; CNR-INO Istituto Nazionale di Ottica Art Diagnostic Group iz Firenz
 • Jacques Casting, Helene Rousseliere, Alessandra Gianoncelli; Centre de Recherche et des Restauration des Musées de France, Paris du Louvre
 • dr. Katja Kavkler, Petra Bešlagič, Sonja Fister, Oddelek za naravoslovne raziskave; ZVKDS RC
 • dr. Polonca Ropret, Lea Legan, dr. Klara Retko, Maša Kavčič, akad.rest., Raziskovalni inštitut; ZVKDS CK
 • mag. Andrej Hirci, Narodna galerija

STROKOVNA KOMISIJA:

 • dr. sc. Višnja Bralić, Hrvaški restavratorski zavod
 • dott. Luca Caburlotto, Polo Museale del Friuli Venezia Giulia
 • Jurij Dobravec, Ars Organi Sloveniae
 • Edvilijo Gardina, Pokrajinski muzej Koper
 • mag. Mira Ličen Krmpotić, samostojna kulturna delavka
 • dr. Ferdinand Šerbelj, Narodna galerija
 • mag. Simona Škorja, Narodna galerija

HISTORIAT SLIK: dr. Neža Mateja Sitar, ZVKDS RC

HISTORIAT ORGEL: Jurij Dobravec, Ars Organi Sloveniae

TEHNIČNA EKIPA:

 • Marko Brisenhorn s pomočniki, ZVKDS RC
 • Igor Brozovič s pomočniki, ZVKDS RC
 • Janez in Franci Novak, Mizarstvo Novak s. p.

 

Fotografije


slika 1: Vittore Carpaccio, Predstavitev v templju, 421 x 126 cm, tempera na platno; stanje slike med sondiranjem potemnelih neoriginalnih lakov.


slika 2: Slika med odstranjevanjem neoriginalnih potemnelih lakov.


slika 3: Slika med dopolnjevanjem manjkajočih delov podloge.


slika 4: Slika po zaključenih konservatorsko-restavratorskih posegih.


slika 5: Vittore Carpaccio, Pokol nedolžnih otrok, 418 x 147 cm, tempera na platno; stanje slike med sondiranjem potemnelih neoriginalnih lakov.


slika 6: Slika med odstranjevanjem površinske umazanije, voščenega premaza in neoriginalnih potemnelih lakov.


slika 7: Slika med kitanjem.


slika 8: Slika po zaključenih konservatorsko-restavratorskih posegih.


slika 9: Predstavitev obsežnih konservatorsko-restavratorskih posegov v Pokrajinskem muzeju v Kopru v okviru projekta Carpaccio 500.


slika 10: Ekipa konservatork-restavratork med delom.


slika 11: Preslikava na sliki Pokol nedolžnih otrok.


slika 12: Pod preslikavo na sliki Pokol nedolžnih otrok se je skrival portret deklice.


slika 13: Preslikana noga moškega v rdeči obleki na sliki Predstavitev v templju.


slika 14: Rentgenski posnetek noge prikazuje stanje originala pod preslikavo.


slika 15: Odstranjena preslikava je odkrila lepo modelirano zeleno obuvalo.


slika 16: Utrjevanje slikovnih slojev na sliki Pokol nedolžnih otrok.


slika 17: Odstranjevanje starega lepila z zadnje strani slike Pokol nedolžnih otrok.


slika 18: Toplotno obdelovanje slike Pokol nedolžnih otok v nizkotlačni mizi.


slika 19: Lepljenje šivov zadaj na platnu slike Pokol nedolžnih otrok.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE