Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Konservatorsko-restavratorski posegi na oltarni sliki Benedetta Carpaccia

V letu 2015 so se poleg konservatorsko-restavratorskih posegov na orgelskih slikah Vittora Carpaccia začeli tudi zahtevni posegi na oltarni sliki Marija s svetnikoma njegovega sina Benedetta.

Slikarska tehnologija se pri avtorjih zelo razlikuje. Benedettova priprava platna je zgrajena  iz več različnih plasti in je nanesena  v debelih nanosih. Tudi barvne plasti so pri sinu izrazitejše kot pri očetu. Podobnost med slikarjema lahko najdemo v uporabljenih pigmentih, kjer so bili pri obeh avtorjih določeni cinober, svinčeva rdeča, orpigment, naravni oker, smalta, azurit itd.

Neprecenljiv vir podatkov so tudi dokumenti o predhodnih restavratorskih posegih. V Informacijsko dokumentacijskem centru za dediščino, ki deluje v okviru Ministrstva za kulturo so shranjeni zapisi, ki navajajo obseg restavratorskih postopkov iz 60. letih prejšnjega stoletja. Iz dokumentov je razvidno, da s slik niso odstranili neoriginalnih potemnelih lakov, ki so z leti le še bolj temneli in do nerazpoznavnosti zakrili renesančni barvni paleti.

Natančen pregled in sondiranje posameznih neoriginalnih lakov na Benedettovi izjemno temni umetnini je omogočil natančno orientacijo in je bilo temeljno vodilo pri izbiri ustrezne konservatorsko-restavratorske metodologije. Odstranjevanje potemnelih lakov je bilo izvedeno v več fazah. Najprej je bil odstranjen sloj najzgodnejšega laka in sočasno z njim tudi zadnje retuše. Pod odstranjenim lakom pa se je nahajal še en starejši, ki je bil težje odstranljiv. Tehnologija odstranjevanja slednjega se je prilagodila njegovim lastnostim z upoštevanjem, da se pod njim nahaja originalna pol tisočletja stara barvna plast.

Odstranjevanje potemnelih lakov, retuš in preslikav so posegi, ki so v konservatorsko-restavratorski stroki najbolj problematični. Preverjanje količine odstranjenih neoriginalnih slojev, upoštevanje naravnega staranja originala ter dopolnjevanja manjkajočih delov slikovnih plasti so bili ključni za vzpostavitev ustrezne estetske prezentacije Benedettove umetnine.

Sodelujoči v projektu

Projekt se izvaja v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorskega centra katerega generalni direktor je Jernej Hudolin.

EKIPA KONSERVATORK-RESTAVRATORK ODDELKA ZA ŠTAFELAJNO SLIKARSTVO:

 • mag. Barbka Gosar Hirci
 • mag. Sanela Hodžić

OKRASNI OKVIR:

 • Janez in Franci Novak, Mizarstvo Novak s. p.
 • mag. Nuška Dolenc Kambič
 • Nadja Podboj
 • Nuša Saje
 • Tina Vrenko

NARAVOSLOVNE PRISKAVE:

 • dr. Katja Kavkler, Petra Bešlagič, Sonja Fister, Oddelek za naravoslovne raziskave; ZVKDS RC
 • mag. Andrej Hirci, Narodna galerija

STROKOVNA KOMISIJA:

 • dr. sc. Višnja Bralić, Hrvaški restavratorski zavod
 • dott. Luca Caburlotto, Polo Museale del Friuli Venezia Giulia
 • Jurij Dobravec, Ars Organi Sloveniae
 • Edvilijo Gardina, Pokrajinski muzej Koper
 • mag. Mira Ličen Krmpotić, samostojna kulturna delavka
 • dr. Ferdinand Šerbelj, Narodna galerija
 • mag. Simona Škorja, Narodna galerija

HISTORIAT SLIK: dr. Neža Mateja Sitar, ZVKDS RC

RENESANČNA TEHNOLOGIJA: Maša Kavčič, ZVKDS RI

TEHNIČNA EKIPA:

 • Marko Brisenhorn s pomočniki, ZVKDS RC
 • Janez in Franci Novak, Mizarstvo Novak s. p.

 

Fotografije


slika 1: Benedetto Carpaccio, Marija s svetnikoma, 244 X 177,5 cm, tempera na platno; stanje slike pred konservatorsko-restavratorskim posegom.


slika 2:Postopno odstranjevanje neoriginalnih potemnelih lakov.


slika 3: Dopolnjevanje manjkajočih delov podloge.


slika 4: Slika po konservatorsko-restavratorskem posegu.


slika 5: Detajl Marijinega obraza pri vidni in ultravijolični svetlobi med odstranjevanjem neoriginalnih lakov in starih retuš.


slika 6: Konservatorka – restavratorka med delom.


slika 7: Mehansko odstranjevanje preslikave.


slika 8: Mehansko odstranjevanje starih kitov.


slika 9: Odstranjevanje zaščitne plasti preko katere je bil nanesen utrjevalec.


slika 10: Lepljenje novih kosov platna v poškodbe originalnega nosilca.


slika 11: Detajl novega vstavka v poškodbo nosilca. 


slika 12: Strukturiranje kita v veliki poškodbi ob Miklavževi glavi.

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE