Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Jevšček, Nježna hiša

Pred prenovo

Nježna hiša, ki je po ustnem izročilu najstarejša hiša v vasi, predstavlja redko ohranjeno razvojno obliko hiše in pričo načina življenja ter bivalne kulture prebivalstva na Kobariškem. Uvrščamo jo v tip vrhkletne hiše s štiridelno pritlično tlorisno zasnovo in kamnitimi ter lesenimi elementi, ki objekt oblikujejo. Notranjščina, ki je največja vrednost objekta, se je do danes ohranila v nespremenjeni podobi od časa nastanka in priča o materialnih in bivalnih razmerah, ki so bile za Livško značilne v 18. in 19. stoletju.

Osrednji del hiše predstavlja črna kuhinja z nizkim mediteranskim ognjiščem in z deloma ohranjenim inventarjem. V sosednji izbi stoji zidana peč z žganimi glinastimi pečnicami in reliefnim motivom ter klopjo. V nadaljevanju izbe sta še ena večja in druga manjša soba. Prostore v hiši so pričeli razsvetljevati s pomočjo električne energije v času po drugi svetovni vojni – v vsakem bivalnem prostoru je bila po ena žarnica. Vodovod v objekt ni bil nikoli napeljan, zato so po vodo hodili k bližnjemu javnemu koritu. Zadnja prebivalca Nježne hiše, Jožefa – Pepa Nježna in nečak Janko, sta do druge polovice 20. stoletja živela na enak način kot predniki pred njima. 

Pred začetkom prenove je bilo stanje Nježne hiše zelo slabo. Streha in ostrešje so bili v preteklosti zamenjani, domačija je bila dolga leta prazna. 

Tudi črna kuhinja je bila v zelo slabem stanju.

 

 

 

Po obnovi

Danes je lastnik hiše občina Kobarid. Celovita obnova Nježne hiše je potekala v  okviru projekta ZborZbirk, ki se je sofinanciral v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007 – 2013. Rekonstruirana je bila stavbna lupina ter ostrešje, ponovno nameščena slamnata strešna kritina, ki je drugje na tem območju ne moremo več doživeti. Konservatorska pozornost je bila namenjena tako uporabi avtohtonih materialov (kamen, les, slama, apno) kot tudi gradbenim tehnikam.

 

Posebna skrb je bila usmerjena v restavriranje črne kuhinje z ognjiščem ter razporeditvi ohranjenega inventarja, ureditvi okolice objekta vključno s tlakovanjem in z lesenim prepletom ograjenemu zeliščnemu vrtu. "Iz zidanega ognjišča v hiši je s posegi konservatorke in njenih sodelavcev nastalo kulturno ognjišče za vse prebivalce in vedno številnejše obiskovalce tega prostora"

 

​Okolica hiše je tlakovana s t.i. laštom. Južno od hiše je zelenjavni vrt, ob vaški poti, na kamnitem podstavku, objekt krasi cvetlični vrt.

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE