Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Javorca, Spominska cerkev sv. Duha

O cerkvi

Nad planino Polog stoji spominska cerkev sv. Duha, ki je nastala v posebnem času in je zato njena sporočilna vrednost toliko večja. Zgrajena je bila v času hudih bojev na soški fronti v prvi svetovni vojni. Območje med Vodil vrhom, Rdečim robom, Slemenom in Mrzlim vrhom je predstavljalo prvo avstrijsko obrambno črto. Avstrijska vojska je z nadčloveškimi močmi ohranjala položaje na Mrzlem vrhu ves čas spopadov na soški fronti, Polog je bil v zaledju in tako varen pred izstrelki sovražnika. Lokacija cerkve je približno enako oddaljena od avstrijskih bojnih položajev na Mrzlem vrhu, Slemenu in Vodil vrhu. Po oddaljenosti je bila dostopna pripadnikom enot, ki so se borili na teh položajih. S svojimi rokami in prostovoljnimi prispevki so jo gradili vojaki 3. gorske avstro-ogrske brigade, da bi ohranili spomin na mrtve tovariše. Gradnjo cerkve so pričeli 1. marca 1916, 1. novembra 1916 pa so jo predali svojemu namenu. Pri gradnji cerkvice so se združila znanja različnih mojstrov, ki so se skupaj znašli v vojni vihri na soškem bojišču. Načrte je izdelal avstrijski slikar in scenograf   Remigius Geyling. Tehnični stavbni del je delo poročnika Geze Jablonskega, ki je tudi vodil gradnjo. Rezbarska dela pa je opravil Južni Tirolec Anton Perathoner.

Na umetno ustvarjeni polici je nastala za Tolminsko nenavadna cerkvica – na do 2 metra visokem  kamnitem talnem zidu sloni lesena vrhnja konstrukcija. Nad vhodno fasado se dviga osmerokoten sedlast zvonik, na njegovem podstavku je tabla s sončno uro in dvojnim grbom Avstro-Ogrske in napisom Pax (mir). Na  zunanjih stenah med okni ladje in po prezbiteriju so razporejene table z naslikanimi grbi vseh dvajsetih dežel monarhije. Pomemben pečat notranjosti daje enotno secesijsko obdelan prostor. Prevladujeta modra in črna barva z zlatimi in belimi ornamenti. Oltarni mozaik sv. Duha je izdelan iz steklenih kamenčkov. Na desni in levi slavoločni steni sta zrcalno postavljena lika dveh klečečih angelov. Spomin na tisoče mrtvih, ki so se borili na strmih pobočjih tolminskih vršacev se zrcali v notranjosti cerkve. Na  hrastovih ploščah, narejenih iz zabojev za strelivo, ki se kot listi knjige odpirajo ob stenah ladje, je vžganih preko 2500 imen padlih. Do objekta po strmem pobočju vodi monumentalno stopnišče.  

V potresu leta 1998 je bila cerkev močno poškodovana. Popotresna obnova v letih 2004/2015 je obsegala sanacijo vseh v potresu poškodovanih zidanih delov, obnova lesenih sten, zvonika, vhodne lope in restavratorske posege na obnovljenih delih cerkve. Popotresna obnova ni obsegala posegov na opremi, stropu in v zakristiji. 

Javorca, Spominska cerkev sv. Duha

Restavratorski posegi

Restavratorji so ob ogledu cerkve ugotovili, da je bila poslikava lesenega  stropa, zgornjega dela sten in oltarne menze v slabem stanju. V celoti je bila prekrita s plastmi površinske umazanije.  Na stropu je bilo opazno luščenje ter odstopanje barvne plasti od lesenega nosilca. Klopi, podest in lesena vitrina so bile zamazane in delno poškodovane. Zanemarjena je bila tudi zakristija.

Restavrator Restavratorskega centa ZVKDS Anton Naglost je izdelal program restavratorskih del, ki obsegajo restavratorske posege na stropu cerkve. Pred pričetkom del je bilo potrebno v Polog pripeljati odre. Cesta v Polog je ozka, izpostavljena, vremenske razmere so lahko tu zelo neprijazne, zato je bilo potrebno počakati na toplejše pomladno vreme, da so se dela lahko pričela. Restavratorji so z delom začeli konec marca 2016. Dela so se naprej začela na poslikanem lesenem stropu cerkve. Anton Naglost s skupino restavratorjev dela na utrjevanju, plombiranju in retuširanju barvne plasti na stropu. V tem sklopu posegov v cerkvi bo restavrirana tudi razstavna vitrina in urejena zakristija.

Pripravila: Ernesta Drole, prof. zgod. in soc., vodja OE Nova Gorica

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE