Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Dolenja vas pri Senožečah – Cerkev Žalostne Matere Božje, freske v cerkvi so spet vidne

Avtor: Minka Osojnik, četrtek 25.10.2018

Cerkev žalostne Matere božje je manjša gotska stavba situirana v sklopu tabornega obzidja z ohranjenim okroglim obrambnim stolpom. V notranjosti celoten prezbiterij in slavoločno steno krasi kvalitetna poslikava iz okoli leta 1500, ki jo zaznamuje izrazita slogovna dvojnost med tradicionalno, v gotski tradiciji izvedeno poslikavo na oboku ter skoraj renesančno izvedbo poslikav na stenah. Naslikani prizori v Dolenji vasi sodijo med najkvalitetnejše srednjeveške poslikave na Primorskem.


Cerkev žalostne Matere božje.

V začetku aprila 2016 smo s strani Krajevne skupnosti Senožeče prejeli dopis v zvezi z alarmantnim stanjem ometov in fresk v cerkvi in si objekt takoj tudi ogledali. Stanje je bilo zares kritično, saj je bila večina severne stene prezbiterija in delno tudi križnorebrastega oboka zaradi prisotnosti alg popolnoma pozelenela. Največ alg je bilo na zgornjih delih sten, kjer so v podločjih naslikani prizori iz Marijinega in Kristusovega življenja. Prizor Kristusovo rojstvo na severni steni praktično ni bil več viden. Le upali smo lahko, da je pod algami barvna plast še ohranjena in bi se poslikave s hitrim in pravilnim saniranjem lahko rešile.


Pogled na severno steno prezbiterija aprila 2016.

Po natančnem pregledu objekta in predvsem njegove strehe je bilo ugotovljeno, da je glavni vzrok za propadanje fresk nepravilno obnovljena skrlata streha, napačno izveden odkap ter neometane stene. Lokalna skupnost se je zavzela za rešitev spomenika, pomoč je ponudila tudi Občina Divača. Takoj so poskrbeli tudi za postavitev gradbenih odrov na zunanjščini, da se je streha lahko natančno pregledala. Obrnili so se tudi na Ministrstvo za kulturo, ki je odobrilo interventna sredstva za najnujnejša dela: popravilo strehe prezbiterija in obnovo zunanjih fasad. Zavod je opravil izris faz ometov na fasadah prezbiterija in severni fasadi ladje. Pred gradbenimi deli na strehi so bili opravljeni zaščitni konservatorsko-restavratorski posegi na poškodovanih ometih v notranjosti prezbiterija.


Pogled na severno steno prezbiterija oktobra 2018..

V letu 2017 so se dela nadaljevala na strehi ladje. Zaradi omejenih finančnih sredstev se je investitor odločil, da pristopi k obnovi skrlate strehe ladje po etapah, tako da je v prvi fazi obnovil približno tretjino strehe. Pri obnovi strehe ladje pa se je pojavil v praksi že znan problem, da so bile obstoječe skrle v tako slabem stanju, da se jih ni dalo ponovno uporabiti.


Delno očiščene poslikave, oktober 2018.

ZVKDS se pri obnovi skrlatih streh že leta sooča s problemom pomanjkanja starih skrl, novi izkopi pa zaradi obstoječe zakonodaje na področju rudarstva niso mogoči. S pomočjo mednarodnega projekta Roof of Rock in v sodelovanju z geologi Geološkega inštituta Republike Slovenije smo v preteklih letih uspeli najti zadovoljivo rešitev za obnovo skrlatih streh, in sicer z novimi skrlami pridobljenimi v že obstoječem kamnolomu v Povirju. Skrle so sicer rezane in ne lomljene, vendar dodatno ročno obdelane na tistem delu, ki je viden. Obnova strehe ladje v Dolenji vasi je prvi primer prekrivanja spomeniško zaščitenega objekta z novimi skrlami, dela sta sofinancirala Ministrstvo za kulturo RS v okviru rednega spomeniškovarstvenega projektnega razpisa in Občina Divača.


Od leve proti desni: leta 2016 s starimi skrlami obnovljena streha prezbiterija, leta 2017 z novimi skrlami obnovljen prvi del strehe ladje, v 70ih letih obnovljeni del strehe ladje.

V letu 2018 je Restavratorski center uvrstil »reševanje fresk iz Dolenje vasi« v svoj redni program dela. Pod vodstvom restavratorke OE Nova Gorica Marte Bensa in z uporabo gelov, ki so jih v letošnji mednarodni delavnici z Richardom Wolbersom spoznali slovenski restavratorji, so se izpod debelega sloja alg končno po več kot dveh desetletjih pokazale dragocene freske iz okoli leta 1500. Prav reševanje teh fresk je bil naš cilj, ko smo se lotili obnove fasad prezbiterija in kamnite strehe. Z občino Divača in krajevno skupnostjo se že dogovarjamo o nadaljevanju obnove kamnite strehe ladje, s čimer bi se dela na strehi celotnega objekta tudi zaključila.

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE