Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Črna na Koroškem, spomenik žrtvam 1. in 2. svetovne vojne

Hudo neurje je močno poškodovalo spomenik

ZVKDS Restavratorski center je jeseni 2017 izvedel obsežen konservatorsko restavratorski poseg na spomeniku žrtvam 1. in 2. svetovne vojne v Črni na Koroškem, ki je bil postavljen leta 1952 po načrtih Jožeta Plečnika s pomočjo asistenta Antona Bitenca in študentke Milice Detoni.


Spomenik pred posegom.

V hudem neurju z močnimi vetrovi in točo, ki je konec junija 2016 prizadelo številne predele Slovenije, je bil znatno poškodovan tudi navedeni Plečnikov spomenik v Črni na Koroškem. Odpadli so številni deli med kamnitimi elementi spomenika, odpadel je manjši del brade glave vgrajene v spomenik, steber pa je bil nekoliko premaknjen iz vertikalne lege. Geodetske meritve oktobra 2016 in marca 2017 so potrdile odmik spomenika od vertikale. 


Poškodbe na glavi dečka.

Omenjeno neurje je zaradi skupne obsežne škode pridobilo značaj naravne nesreče državnih razsežnosti zato je potekalo odpravljanje ter zmanjševanje posledic naravne nesreče v skladu z zakonskimi določili, ki veljajo v teh primerih. Občina Črna na Koroškem je bila upravičena do državne pomoči za zmanjševanje posledic naravne nesreče in je tako tudi financiranje, ob predhodni ustrezni projektni ter postopkovni pripravi s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) Restavratorskega centra, potekalo v okviru Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč Ministrstva za okolje in prostor RS. V okviru ZVKDS je bil izdelan tudi obvezni spomeniško varstveni elaborat celovite sanacije spomenika in v začetku septembra 2017 so se pričela obnovitvena dela.

Konservatorsko restavratorski posegi

Pred začetkom posegov smo izdelali grafične predloge za vrisovanje poškodb, saj so bili na dostopnih načrtih prodniki le shematično izrisani. Izvedli smo naravoslovne preiskave za določanje materialov in izdelali obsežno fotografsko dokumentacijo. Po končanem postopku odstranjevanja nečistoč, oblog, madežev, rje, sige in mikroorganizmov s površine kamna in umetnega kamna so se pokazale večje poškodbe. Ena izmed čaš na spomeniku je bila počena, močno poškodovana je bila tudi površina celotnega stebra, saj je bilo polnilo med prodniki povsem razpokano, za prodniki pa so zevale velike praznine. Erozija kamna je bila prisotna predvsem na čašah, na mestih, kjer se pretaka voda. Posebej močno je bila poškodovana kamnita glava dečka, delo kiparke Vladimire Bratuž, ki je vzidana v spomenik, zato je  ni bilo mogoče konservirati restavrirati na mestu (in situ).Po posvetu s sodelavci iz ZVKDS OE Maribor oz. odgovornim konservatorjem Dean Damjanovičem in naročnikom (Občina Črna na Koroškem) smo sprejeli odločitev, da se s pomočjo 3D zajema podatkov (t. i. laserskega skeniranja) izdela kopija glave v naravnem kamnu, detajle pa se naknadno kamnoseško ročno obdelala. Kopija, je bila izdelana v sklopu redne dejavnosti ZVKDS Restavratorskega centra, financirana iz sklada za interventne posege. Originalna glava fantka je izdelana iz slovenskega naravnega kamna, enotnega apnenca Lipica Unito. Za kopijo pa smo izbrali kraški apnenec Kopriva iz iste formacije kot originalni kamen, ki je bolj odporen na izjemne klimatske pogoje.

Nova podoba

Originalna kamnita glava je trenutno shranjena na Restavratorskem centru in bo konservirana restavrirana  v prihodnjem letu, kasneje pa bo na ogled v prostorih Občine v Črni.


Poleg čaš je bil obnovljen tudi napis na spomeniku.

Sodelavci v okviru ZVKDS RC: mag. Špela Govže, višja kons.; Igor Peršolja, dipl. inž. gradb.; mag. Nina Žbona, kons. rest. svetovalka; Robert Kuret, sam. kons. rest. tehnik; Evgen Pezdirc, sam. kons. rest. tehnik, Maja Gutman, univ. dipl. inž. geol. in tehnična ekipa (Marko Brisenhorn, Igor Brozovič, Jaka Jaklič)Zunanji sodelavci: Damjan Nared, kons. rest.; Saša Stržinar Sterle, kons. rest.; Matevž Sterle, kons. rest.; Rok Hafner, kons. rest.; dr. Luka Čerče, univ. dipl. inž. str.;  Peter Svete, s.p.; Silvo Metelko, Marko Zelenko, akad. kip.Nadzor: ZVKDS OE Maribor, Dean Damjanovič, kons. rest. svet.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE