Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Celje, Paviljon za prezentacijo arheologije na Glavnem trgu

Nova odkritja in konservatorsko - restavratorski posegi

Med letoma 2013 in 2014 je Mestna občina Celje izvedla temeljito prenovo infrastrukturnih vodov in obenem obnovo javnih površin starega mestnega jedra Celja, ki je zavarovan kot spomenik lokalnega pomena. V sklopu obnove so bile na Glavnem trgu 17, 17a tekom predhodnih arheoloških raziskav odkrit del srednjeveške kleti in del poznorimske stavbe s hipokavstom. Na podlagi valorizacije prvih odkritih arhitekturnih ostalin je ZVKDS OE Celje pripravil elaborat za širitev raziskav tudi izven najožje obravnavanega območja ter predlog za izvedbo prezentacije in situ.


Konservatorsko-restavratorska dela na zidnih freskah med raziskovanjem

Mestna občina Celje je prisluhnila predlogu in tako sta bila leta 2014 na razširjenem območju znotraj antične stavbe odkrita dva mozaika, črno-beli v velikosti 25 m² in črni 31 m², skupaj s pripadajočimi zidovi reprezentančnega objekta, na katerih so še bile ohranjene sočasne freske.Arhitekturni ostanki srednjeveške kleti  in orožarna s topovskimi kroglami -so bili odkriti pod zelenimi površinami med obnovo Glavnega trga.

Obsežne, stratigrafsko in logistično zahtevne arheološke raziskave je vodil Pokrajinski muzej Celje. Zavedajoč se problema dolgoročnega vzdrževanja, ohranjanja in zaščite spomenika, ki ni v svoji primarni funkciji, je ZVKDS OE Celje predlagal zaščito mozaikov in spremljajočih ostalin znotraj zaščitnega objekta, ki bi obenem nudil tudi možnost muzealizacije ostalin. Zahteva je bila, da bo novogradnja funkcionalno podrejena arheološkim najdbam ter načrtovana na način, ki omogoča uravnavanje optimalnih klimatskih razmer (predvsem temperature in vlage) ob najmanjših možnih stroških. 


Detajl odkritih stenskih fresk, ki so bile krhke in znatno poškodovane zaradi pogrezanja tal in korenin.

Zaradi urgentne zaščite arheoloških ostalin je Ministrstvo za kulturo iz interventnih sredstev prispevalo 33,067.52 EUR za primarno konservacijo mozaikov in fresk. Primarno konservacijo, monitoring stanja med gradnjo prezentacijskega objekta in restavriranje vseh arheoloških ostalin so izvedli strokovnjaki Restavratorskega centra ZVKDS in Pokrajinskega muzeja Celje. Vsi restavratorski postopki so težili k ohranjanju originalne substance in k čim večji berljivosti arheoloških ostalin, pri čemer so bili uporabljeni številni inovativni restavratorski postopki.   

Notranjost paviljona Foto: Miran Kambič

Postavitev paviljona


Glavni trg v Celju pred postavitvijo prezentacijskega paviljona

Sam objekt je bil predviden na delu lijakasto oblikovanega Glavnega trga, kjer je po bombnem napadu v času 2. svetovne vojne nastala vrzel v drugače sklenjeni pozidavi. Zazidalni načrt za staro mestno jedro Celja je na tej lokaciji predvideval pozidavo v gabaritih primarne mase, z novimi okoliščinami pa so kulturnovarstvena izhodišča narekovala oblikovanje sodobne interpolacije, ki bo poudarila novo vsebino v prostoru ter obenem upoštevala in spoštovala značilnosti historičnega trga. Projektiranje objekta so prevzeli v Korpnik produkciji d.o.o., kjer so objekt programsko razdelili na dva sklopa: vhodni paviljon v funkciji razstavišča, zaščite (konservacije) in prezentacije arheoloških ostalin z rimskim mozaikom in situ, ki je hkrati prehod do turistično informacijskega centra in muzejski prostor znotraj obstoječega objekta. Sprehod po notranjosti omogoča ogled arheoloških ostalin z različnih zornih kotov in v največjem možnem obsegu zaradi premišljene postavitve povezovalnih pohodnih mostovžev. Steklena opna fasade zameji območje prezentacije arheoloških ostalin in ga izpostavi pogledom z ulice ter obenem zapre introvertirani prostor atrija v njegovem zaledju.


V notranjosti v paviljona Foto:Miran Kambič

Gradnjo paviljona je izvedlo podjetje Markomark Nival d.o.o.. Konstrukcija objekta ni smela posegati v arheološke ostaline, zato so bili temelji oz. nosilni piloti objekta predvideni zgolj na tistih mestih, kjer so bile ostaline že poškodovane oziroma uničene in izvedeni v tehniki vrtanja, s čimer je bil minimaliziran negativen vpliv vibracij na arheološke ostaline. Posebna pozornost je bila posvečena tudi ustvarjanju in vzdrževanju ustreznih klimatskih razmer v prezentacijskem objektu.


Med gradnjo

Mestna občina Celje je za celoten projekt Paviljona za prezentacijo arheologije Celje investirala 623,594.68 € lastnih sredstev in pripravila svečano otvoritev septembra 2016. Prezentacijski paviljon, ki se izteka v prostore Turistično informacijskega centra Celje, na prvem mestu ustrezno ščiti arheološke ostaline (zidove, freske, mozaike in ostale sestavne dele arhitekture) ter obenem funkcionira kot arheološko razstavišče, v katerem je na ogled razstava z naslovom »Celeja – mozaik preteklosti«, ki jo v kletnem  razstavnem prostoru nadgrajuje restavriran  originalni mozaik. Vsi člani projektne skupine so z aktivnim, profesionalnim, odgovornim, kompetentnim in sinergijskim delovanjem uspeli ustvariti uspešno zgodbo s sodobnim objektom, ki trajno zaščiti in varuje izjemno arheološko dediščino, bogati kulturne vsebine mestnega jedra ter ozavešča prebivalce in turiste o naši preteklosti, kar je redkost ne le v Slovenskem temveč tudi v Evropskem prostoru.


Paviljon predstavlja novo kvaliteto grajenega prostora v mestu in  bogati kulturne vsebine mestnega jedra Celja Foto:Miran Kambič

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE