Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Brežice, grad

Dvorana pred in po prenovi

Obnova gradu Brežice se je začela jeseni 2010. Restavratorski center ZVKDS je izvedel konservatorsko-restavratorski poseg na stenskih slikah in na lesenih baročnih stopniščih v viteški dvorani, ki je največji baročno poslikan profani prostor v Srednji Evropi. Poslikavo je ustvaril Karel Frančišek Remb (1674–1718) na začetku 18. stoletja.

Konservatorsko-restavratorski poseg na freskah je eden izmed zahtevnejših restavratorskih projektov v zadnjem času, tako zaradi tehnološke zahtevnosti kot zaradi obsežnosti poslikave. Skupna površina poslikav je 1037,74 m2, od tega na stropu 506,74 m2.

Freske na stenah prikazujejo antične krajine, na usločenem prehodu sten v strop so prizori iz antične mitologije in renesančne literature, na stropu pa so upodobitve znanosti in umetnosti. Na obeh ožjih stranicah stropa sta grba Attemsov.

Baročno stopnišče pred in po prenovi

Tristo let staro baročno stopnišče iz smrekovine in topolovine je bilo zelo poškodovano zaradi dotrajanosti in delovanja insektov. Nekatere povsem dotrajane elemente stopnišč so zamenjali z novimi, ostale pa restavrirali.

Vodja restavratorskih del na leseni stropni konstrukciji in stropnih poslikavah je bil Rado Zoubek s svojo ekipo, Nuška Dolenc Kambič  je s sodelavci restavrirala oba lesena baročna stopnišča.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE