Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Bled, cerkev Marijinega vnebovzetja 1

Avtor: Katarina Odlazek, torek 07.06.2016

Cerkev Marijinega vnebovzetja je sedanjo baročno podobo dobila konec 17. stoletja, manjše Mariji posvečeno svetišče pa je na otoku stalo že v 8. stoletju. Prvotna cerkvica je bila kasneje večkrat prezidana in sprva romanske oblikovne značilnosti je sredi 15. stoletja zamenjala gotika. Vse predhodne stavbne faze so ohranjene in prezentirane pod tlakom, na gotsko obdobje pa spominjajo izjemne stenske poslikave v prezbiteriju, na katerih so upodobljeni prizori iz Marijinega življenja. Zadnji večji posegi so v cerkvi potekali sredi 70. let 20. stoletja.


Blejski otok s cerkvijo.

 

Konservatorsko - restavratorski posegi

Na začetku leta 2016 je ZVKDS Restavratorski center na podlagi raziskav za cerkev izdelal konservatorski načrt, na osnovi katerega je zadnja dva meseca potekala prva faza konservatorsko restavratorske prenove cerkve. Usmeritve, opredeljene v konservatorskem načrtu, so med drugim narekovale obnovo ometov, stenskih poslikav, lesenega in kamnitega stavbnega pohištva ter historične opreme s kiparskimi in slikarskimi umetniškimi deli. 


Obnavljanje ometa na oboku.

Z notranjega ometa so bile odstranjene posledice neustreznih preteklih posegov in poškodb, nato je bila cerkev na novo prebeljena z apnenim ometom. Posege so izvajali restavratorji podjetja Gnom d.o.o. Sočasno je potekala posodobitev električne napeljave, ozvočenja in osvetlitve, leseni okenski okvirji in krila pa so bili demontirani in odpeljani na restavriranje v delavnico (Bo Consulting).


Obnavljanje profiliranih vencev.

Konservatorsko restavratorska dela na kamnitih okenskih okvirjih, policah in portalih iz tufa so bila izvedena in-situ, obnovljene pa so bile tudi kovane okenske mreže.


Obnavljanje štukatur v severni kapeli.


Obnavljanje kamnitih okvirjev iz tufa.


Obnavljanje portala iz tufa.

Po končanih grobih delih so se začeli tudi posegi na gotskih poslikavah v prezbiteriju, ki v prvi fazi pomenijo predvsem odstranjevanje neprimernih preteklih posegov (beležev, ometov in preslikav) in umazanije, ter utrjevanje poškodb, ki so v preteklih letih nastale na poslikavah.


Odstranjevanje sekundarnega ometa  s fresk.


Utrjevanje fresk.

 

Prva faza del je končana.


Okvir iz tufa po posegih.


Severna kapela po posegih.


Notranjost po prvi fazi izvedenih del.

V naslednjih letih bodo izvedena obnovitvena in konservatorsko restavratorska dela tudi na cerkveni fasadi, oltarjih in cerkveni opremi.

Avtor: Katarina Odlazek Fotografije: Tine Benedik, Mirko Kunšič

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE